Friday, November 27, 2015

Avon Spring Lilac lipstick

It's been a long time since I last wrote to you, but I was buried in exams, which I now finally passed (yay for that :D) and finally after writing this post for a month it's time to publish it :) Here is something with a Spring in it's name but it's actually appropriate all year round :) This is Avon Spring lilac from the ultra color indulgence range. 

 Dugo je prošlo otkad sam zadnji put pisala, ali sam bila zatrpana ispitima, koji su konačno položeni (yay  za to :D) i da konačno nakon mjesec dana tipkanja ovog posta ga i objavim :) Evo nešto sa proljećem u imenu, ali je prikladno cijele godine :) Ovo je Avon Spring lilac iz ultra color indulgence linije. 

avon lila ruz za usne

First two pictures are in the artificial light so they aren't 100 % accurate so look at the swatches if you want a better look. This line has SPF 15 which I really like since usually most of us neglect putting SPF on our lips and they can also burn. And let me tell you burnt lips aren't nice, this summer I wasn't very good with reapplying my SPF and the lips peel and itch when they are burnt.

Prve dvije slike su na umjetnom svjetlu tako da boja nije baš 100 % točna, zato obratite pažnju na swatcheve ako želite vjerniji dojam. Ova linija ima SPF 15 što mi se jako sviđa pogotovo jer većina nas zanemari staviti SPF na usne, a i one mogu izgoriti. I da vam rečem izgorene usne nisu zabavne, ovo ljeto nisam bila ažurna s ponovnim nanošenjem SPF-a i usne svrbe i ljuskaju se jako kad su izgorene. 

nosivi ljubicasti ruz za usne

I really like how this picture turned out so I'm including it :) And onto the more important pictures...

Ova slika mi se jako sviđa kako je ispala pa sam je zato odlučila uključiti :) Sad na važnije slike...

Avon Spring Lilac ruz za usne

This is how the lipstick looks in the shade. This lipstick is creamy and nice to wear, staying time is average and that means it doesn't survive eating but a little bit of drinking is ok. It fades evenly and re-applies nicely.

Ovo je kako ruž izgleda u sjeni. Ruž je kremast i ugodan za nošenje, trajnost je prosječna što bi značilo da neće preživjeti jedenje, al nešto pijenja hoće. Ravnomjerno nestaje i lijepo se ponovno nanosi preko samoga sebe. 

Avon Spring Lilac purple lipstick

And this is how it looks in the sun. It's nice to wear during the day or the night it can be paired with a lot of eye make up looks. What do you think about this shade? Would you wear it?

I ovo je kako izgleda na suncu. Fin je za nositi i po danu i po noći jer se može lijepo spariti s mnogim lookovima na očima. Što vi mislite o ovoj nijansi? Biste li je nosili?

*PR Sample