Monday, April 28, 2014

4 years

I don't have a prepared post, but I really wanted to post something, even if it is something really short because today is the fourth blogaversary of this blog, so 4 years, oh my how the time flies by :D
Since I don't have anything new for tonight to write I thought it might be interesting to give you a recap of my favorite 10 posts throughout the years :D


Danas nisam uspjela pripremit post, ali sam stvarno htjela postati nešto makar i samo kratko budući da je danas četvrta blogogodišnjica ovom blogu, dakle četri godine, ne mogu vjerovati kako vrijeme leti :D. Budući da nemam ništa novo za pisati večeras, mislila sam da bi vam možda bilo zanimljivo izdvojiti 10 mojih omiljenih/značajnih postova kroz ove godine :D


1.I have to mention this one since it was my first nail polish picture over here :) Ovog moram spomenuti jer je ovo prva slika noktiju ovdje :) here/ovdje

2. This one because I love the color and it reminds me of one great summer :D Ovaj je tu jer jako volim ovu boju i podsjeća me na jedno super ljeto here/ovdje

3. I can't do blue if I don't mention this one Ne mogu se spominjat plavih, a da ne spomenem i ovog here/ovdje

4. I love this set of pictures I'm rarely so satisfied with them Jako volim ovaj set slika, jer sam rijetko zadovoljna s njima kao s ovima here/ovdje

5.Sometimes I chose my top 5 lipsticks, I must do this for this summer too Ponekad sam vam i birala top pet ruževa za usne, morala bih to napravit ovog ljeta ponovno here/ovdje

6. This one is the beginning of my Project 365 series which I'm very proud of  Ovaj je tu jer je početak projekta 365 na kojeg sam jako ponosna here/ovdje

7. First Beauty blog day :D  Prvi beauty blog day here/ovdje

8.This one is here because it's the last in my lip cream series  and I love this red  Ovaj jer je zadnji u seriji lip creamova i jer volim ovu crvenu here/ovdje

9. This one because it's one of my favorite swatches, nail length is perfect I caught some good light, everything is sharp :D  Ovaj je ovdje jer mi je jedan od omiljenih swatcheva, duljina noktiju je savršena, uhvatila sam dobro svjetlo, sve je lijepo oštro :D here/ovdje

10. And the last one, it's obvious, the second Beauty blog day I zadnji, koji je već predvidljiv je drugi Beauty blog day  here/ovdje


Do you have any favorite posts of mine that I haven't included but you just remember because you loved it? Be sure to make a comment if you have one. Also I would just want to say a simple thank you very much, for being here, commenting, reading and I hope there are many more years ahead of us :D


Imate li vi neki omiljeni post koji nisam uključila ovdje, ali kojeg ste se sjetili jer vam se baš svidio? Ako postoji takav svakako mi ga spomenite u komentarima. Također samo vam želim reći jedno jednostavno hvala što ste tu, što čitate, komentirate i nadam se da je još puno godina pred nama :D


p.s. I know this format might be slightly confusing but I can't get around it since I want to write in both languages
Znam da je ovaj format malo konfuzan, ali nisam ga mogla izbjeći budući da sam  i ovaj post htjela napisati na oba jezika

Saturday, April 26, 2014

Catrice Apropos apricot blush

I wore this blush a few days ago and I remembered that I still haven't shown you my swatch of it, so I'm doing it today :) I've already written about Catrice blushes like Toffee fairy and Rosewood forest

Nosila sam ovo rumenilo prije nekoliko dana, pa sam se sjetila da vam ga još nisam pokazala. Tako da odlučih danas da je došlo vrijeme :) Već sam prije pisala o ovoj liniji Catrice rumenila kao recimo  Toffee fairy i Rosewood forest

Catrice Apropos apricot rumenilo slika by Lendoxia

This is Catrice Apropos apricot and it's a light peachy shade with lots of gold shimmer that's nicely visible in stronger light. You get 5 g for around 30 kn with these blushes and I think the price is amazing for the amount and the quality. 

Ovo je Catrice Apropos apricot i ovo je svijetla peachy boja sa puno zlatnog shimmera koji se lijepo vidi na jačem svjetlu. Kod Catrice rumenila dobije se 5 g za oko 30ak kuna i mislim da je za količinu i kvalitetu ovih rumenila cijena naprosto sjajna. 

Catrice Apropos apricot swatch rumenila slika by Lendoxia

This is the swatch on my hand, left in the shade, right in the sun, left swatch blender right one heavily applied. It's not a very strong blush but it is nicely pigmented, I find it very hard to put too much on. The down side might be that it won't be very visible on darker skintones.  

Evo swatcha na mojoj ruci, lijeva strana je u hladu, desna na suncu, lijevi swatch je izblendan, a desni intenzivnije nanesen. Ovo nije neko jako rumenilo, ali je lijepo pigmentirano, čini mi se teško ga stavit baš previše. Ono što će nekome biti mana je da vjerojatno neće biti jako vidljivo na onima tamnije puti.

catrice apropos apricot na obrazima

And here it is on my face this is lightly applied, nice for everyday, it probably looks better on warm toned people. Catrice blushes last really well on me, they are not comedogenic or chalky and blend nicely. 

 Evo ga i na mom licu, lagano naneseno, lijepo rumenilo za svaki dan, vjerojatno izgleda bolje na onima koji su toplijeg podtona. Catrice rumenila super traju na meni, nisu komedogena, ne praše se i lijepo se blendaju.

Catrice apropos apricot intenzivno nanseno

This is heavily applied, you can't see much difference from the photo above, this one is a bit lighter so you can't see the difference like in person, but then again in person it's not that big of a difference.

Ovo je intenzivno naneseno, ne vidi se velika razlika sa gornjom slikom, jedino je ova možda mrvicu svjetlija ispala pa se ne vidi razlika kao uživo, ali opet ni uživo ta razlika nije nešto velika. 

catrice apropos apricot na suncu

This is a try of the picture in the sun, but you can't really see the gold shimmer as it is in the person. Do you like this blush? Tell me your favorite Catrice blush shade :D

Ovo je pokušaj slike na suncu, ali nisam uspjela uhvatiti zlatni shimmer koji se uživo vidi. Sviđa li vam se ovo rumenilo? Recite mi koja je vaša omiljena Catrice nijansa rumenila :D

Monday, April 21, 2014

BeYu 28 Catwalk volume gloss

Lip products are always a fun thing to talk about around here, aren't they :) I've got this one a pretty long time ago and there are no excuses why haven't I shown you this earlier. But better late then never ;)

Proizvodi za usne su uvijek zabavna tema za pričati ovdje, nisu li :) Imam ovo sjajilo već dulje vrijeme i stvarno nema isprike zašto vam ga nisam prije pokazala, ali bolje ikad nego nikad zar ne ;)

BeYu 28 lipgloss

These lipglosses come in a square plastic packaging with a little brush as an applicator as you can see in the picture, I'm used to the doe foot style applicators but I didn't have problems with this one it picks up product well and you can be precise with the application around the edges of the lips. With this lipgloss you get 7 mL for 90 kn, which is on top of my price range I must admit and since I don't really wear lipgloss that often I'd say for me it's too pricey.

Ova sjajila dolaze u plastičnom četvrtastom pakiranju, sa malim kistom kao aplikatorom kojeg možete vidjeti na slici. Ja sam više navikla na one stopalaste (jel to uopće riječ XD) aplikatore, ali nisam imala problema ni s ovim, dobro pokupi proizvod i može se precizno nanijeti i po rubovima usana. Ova sjajila sadrže 7 mL za oko 90 kn što je negdje na vrh mog cjenovnog ranga moram priznat, pogotovo što sjajila ne koristim rekla bih onda da je za mene to previše.

BeYu 28 sjajilo za usne

This is a picture in the shade, this is the shade number 28 it's not a color I would choose for myself but if you are looking for a natural nude lipgloss this might be it. The texture is on the opaque side but that makes it last quite a while and it has this intense gloss as you can see on the pictures.

Ovo je slika u sjeni, nijansa je broj 28, nije boja koju bih sama odabrala za sebe, ali ako tražite nude neutralno sjajilo, ovo bi moglo biti to. Tekstura je nešto gušća, ali zbog toga i dulje traje i lijepo se sjaji kao što možete vidjeti na slikama.

BeYu nude sjajilo za usne

This is the picture in the sun. Lipgloss has some shimmer in it but it's quite subtle on the lips. It's perfumed and smells like a combo of vanilla and caramel which I'm not really fan of but it's tolerable.  How do you like this shade, would you rather wear this one or something more intense?

Ovo je slika na suncu. Sjajilo ima shimmer u sebi, ali je prilično suptilan na usnama. Miris sjajila je kombinacija vanilije i karamele, osobno nisam ljubitelj karamele, ali je podnošljivo. Kako vam se sviđa sjajilo, bi li radije nosili ovu nijansu ili nešto intenzivnije?


*PR Sample

Tuesday, April 15, 2014

After school boy blazer

I'm getting worse and worse, I suspect it has something with the state of my nails, which is bad and they constantly are peeling and breaking and I neglect them a little bit to be honest. So today I have some of the old pictures for you. I've mentioned this one already in one of the nail art posts, but now I bring you my swatches (insert rant how pictures could be better but there is no sun today and these are all I have ^_^).

Izgleda da sam sve gora i gora, mislim da to pomalo ima veze i sa stanjem mojih noktiju koje je trenutno grozno i stalno se listaju i pucaju, a i ja ih pomalo zanemarujem da budem iskrena. Tako da danas imam malo starije slike za vas. Spomenula sam ovog već u jednom od nail art postova, ali sad konačno vam donosim swatcheve ( ubacite rant o tome kako bi slike mogle biti i bolje, ali nema sunca ovih dana, pa su ove sve što imam ^_^).

Essie After school boy blazer nail polish

This is Essie After school boy blazer and it was part of their fall collection. I managed to find it on sale for 50% off and if you have incredible luck you might still find it in one of those bins with products on sale. This is two coats in the shade without top coat.  This nail polish is very well pigmented and if you are careful with one thicker coat you can wear it like that. It dries really quickly and lasts well, chips and tip wear are visible after a while but that is what happens with dark colors.

Ovo je Essie After school boy blazer i bio je dio jesenske kolekcije. Uspjela sam ga naći upola sniženog i ako imate nevjerojatnu sreću možda ga se još može pronaći po onim košarama sa sniženim stvarima. Na slikama su dva sloja bez top coata, ova prva je u sjeni. Ovaj lak je jako dobro pigmentiran i za one pažljive je jedan malo deblji sloj dovoljan za nošenje. Jako brzo se suši i dobro traje, kad se izliže na vrhovima ili se chippa onda se to odmah vidi, ali tako je to s tamnim nijansama.

essie After school boy blazer lak za nokte

And this is the picture in the sun, a little bit overexposed but at least you can see this is a dark blue shade even though in most lightnings it looks black. It's a good polish for stamping which I've already shown you. With Essie nail polishes you get 13,5 mL usually for 75 kn unless there is a sale going on (I got this one for 35 kn). Do you have any Essie nail polishes? Which is your favorite shade?

I ovo je slika na suncu, malo je preeksponirana, ali bar možete vidjet da je nijansa tamno plava iako na mnogim osvjetljenjima izgleda crno. Super je lak za pečatiranje što sam vam već pokazala. Kod Essie lakova dobije se 13,5 mL za 75 kn ako nisu na sniženju ( ja sam ovog uzela za 35 kn). Imate li neki Essie lak? Koja vam je njihova omiljena nijansa?

Tuesday, April 8, 2014

Avon Creamy melon + FOTD

This morning I was wondering what to write about and then I put on some make up, this lipstick included and said why not review it today and take a few pictures and show you the make up I'm wearing today. 

Jutros sam se pitala o čemu bih mogla danas pisati, a onda sam se našminkala što je uključivalo i ovaj ruž, pa rekoh što ne bi danas napisala recenziju za njega i pokazala vam usput i make up koji nosim danas.

Avon Ultra colour absolute line ruzeva za usne

This lipstick is from Avon Ultra colour absolute line, it has pink plastic packaging with a see-through cap which is quite eye catching every time I see it I wonder what it is and then realize it's a lipstick. :D

Ovo je ruž iz Avon Ultra colour absolute linije i ima ružićasto plastično pakiranje sa prozurnim čepom i svaki put mi oko zapne za njega i zapitam se što je to dok na kraju shvatim da je to ruž za usne. :D

avon peachy ruz za usne za svaki dan

The shade I got on Beauty blog day 2014 was Creamy melon, I would say a true peachy color, orange lips are in trend this spring and this is a perfect everyday option. You get 3,6 g of lipstick for currently 39 kn (full price is 50). 

Dobila sam ovu nijansu na Beauty blog dayu 2014 i nijansa se zove Creamy melon. Rekla bih da je ovo jedna prava peachy boja, a narančaste usne su u trendu ovo proljeće, pa bih ja rekla da je ovo savršen izbor za svaki dan. Dobije se 3,6 g ruža za 39 kn trenutno (puna cijena je 50).

avon creamy melon ruž za usne

Here is a picture in the shade. I would say the name describes it perfectly, it is really creamy, it applies like a dream, it doesn't dry out the lips, it has some shine but it's far from glossy. Staying power is average, it won't survive eating or drinking, but if you don't do that it stays well on the lips.

Evo slike u sjeni, rekla bih da ga ime savršeno opisuje, baš je kremast, jako lagano se nanosi ne isušuje usne i lagano se sjaji. Trajnost mu je prosječna ne preživljava jelo i piće, ali ako nema toga dobro se drži na usnama.

Avon Ultra colour absolute line creamy melon lipstick

And of course picture in the sun. I would say this one would suit both cool and warm undertones, it's not too pale to really stand out against the skin. 

Naravno evo i slike na suncu. Rekla bih da ova nijansa paše i toplom i hladnom podtonu, nije presvijetla da bi se sudarala s kožom. 

make up za proljece 2014

And finally this is the full make up I wore today. I'm experimenting with brown liner it's much softer than the black and I think more suitable for everyday wear (but that doesn't mean I won't be wearing black during the day any more ^_^). So how do you like the look and the lipstick? 

I na kraju evo i make upa koji sam nosila danas. Eksperimentiram zadnjih dana sa smeđim linerom, puno je mekši od crne i mislim prikladniji za svakodnevno nošenje (doduše to ne znači da sad neću nositi više crni tokom dana ^_^). Kako vam se sviđa moj look i ovaj ruž za usne ?

*PR Sample

Saturday, April 5, 2014

Vichy Teint ideal fluid foundation review

You might remember the wonderful Teint ideal event at Beauty and mess that happened two months ago, there I got this Vichy Teint ideal fluid foundation. Now I've been using it for quite few times and I think it's time to write a review. Let me tell you right away the color is not a match for me but I managed to work around that and try it out more than once.

Možda se sjećate krasnog Teint ideal eventa kod Beauty and mess prije nekih 2 mjeseca, tamo sam dobila ovaj Vichz Teint ideal fluid za isprobavanje. Sad sam ga već dovoljno koristila pa mislim da je vrijeme i da napišem recenziju. Da odmah rečem nijansa mi je promašena, ali sam uspjela iskombinirat tako da je nosim više od jednog puta.

Vichy Teint ideal tekuci puder

As usual with Vichy the product comes in a cardboard box.

Kao i uobičajeno Vichy proiyvodi dolaze u kartonskim kutijama. 

vichy teint ideal kutija

But the real beauty is inside. It's an elegant glass bottle with a metal pump and a plastic plug over it. You get the standard 30 mL of foundation for 163 kn in all the pharmacies that sell Vichy products. It has SPF 20 which is great for wearing it in the daytime and I think this will be a nice summertime foundation for me. I hope to get some tan so I can wear this shade in the day too :D

Ali prava ljepota je unutra. Elegantna staklena bočica sa metalnom pumpicom i plastičnim čepom. Dobije se standardnih 30 mL za 163 kn u ljekarnama koje prodaju Vichy proizvode.Ima SPF 20 što je super ako želite nositi ovaj puder sam po danu, a ja se nadam da će to pripomoći da ovo bude ljetni puder za mene. Nadam se da ću potamniti malo pa da mogu nositi ovu nijansu i po danu :D


Vichy Teint ideal fluid staklena bocica s pumpicom

Here is a close up of the pump, I usually  use one pump for my whole face and then a little bit more to cover up my neck and ears because of the wrong shade. All of the shades of this fluid foundation are quite yellow so if you have cool undertones you probably won't find a shade for yourself.

Evo i pumpice pobliže, koristim jednu pumpicu za cijelo lice, a onda još malo za prekriti uši i vrat da se kriva nijansa manje primjeti. Sve nijanse ovog fluida su prilično žute, pa ako ste hladnog podtona vjerojatno nećete naći nijansu za sebe.

Vichy Teint ideal fluid pumpica

Consistency of this foundation is very fluid and runny it has a smell of alcohol which is expected since alcohol denat is in the third place, I was worried that it would dry me out but that didn't happen. Those who are sensitive to it, you should probably find something else. It doesn't contain parabens so the high alcohol content is probably for conservation purposes. This foundation wasn't comedogenic for me and judging from the ingredients nothing looks too worrying, it has some silicones and titanium dioxide but unless you are sensitive to those it shouldn't be a problem. 

Konzistencija ovog pudera je vrlo tekuća i miriše po alkoholu što je za očekivat jer je alcohol denat na trećem mjestu. Bila sam zabrinuta zbog mogućeg isušivanja, ali se to meni nije dogodilo. Oni koji su osjetljivi na alkohol bi vjerojatno trebali potražiti nešto drugo. Ne sadrži parabene pa je visoki udio alkohola tu da djeluje kao konzervans. Ovaj puder mi nije bio komedogen i sudeći po sastojcima ništa ne izgleda problematično, ima ponešto silikona i titanij dioksid, ali ako niste osjetljivi na njih to ne bi trebao biti problem.

Vichy Teint ideal fluid nijansa 25 sand moyen

This is a picture in natural light so you can see the shade and how it's about two shades too dark for me. It does adjust a little bit to the color of the skin when it sinks in.

Ovdje je slika na prirodnom svjetlu, samo da vidite nijansu, koja je negdje dvije nijanse pretamna za mene. Malo se prilagodi licu kad se upije, ali još uvijek ne dovoljno.

moje golo lice prije pudera

Here is my bare face before the foundation. Both pictures are in the artificial light so you can see the effect but the fact that it's the wrong shade is minimized since the light is yellow. It would look too wrong if I made these in daylight XD

Prva slika je golo lice bez pudera. Obje slike su na umjetnom svjetlu tako da vidite efekt pudera, ali je činjenica da je promašena nijansa umanjena budući da žuto svjetlo ubija razlike. Pregrozno bi izgledalo da sam radila ove slike na danjem svjetlu. XD

Vichy Teint ideal fluid na licu

And here it is with the foundation on, I applied it with a brush and usually I apply it with a brush since I prefer that effect. This foundation has medium coverage but it is build-able and with a concealer you can get to a flawless finish. Vichy describes this as an illuminating foundation and I would agree it isn't outright shimmery but it gives a healthy sheen to the skin. It is geared to normal to combination skin (which I have) and it suits me well, if I powder over it, it keeps me matte for quite a long time, but most times I don't even have to powder over it. Someone with oily skin might need to keep a powder or oil control papers close by. Have you tried this foundation? Are you interested in trying it?

I evo slike sa puderom, nanijela sam ga sa kistom kao i inače budući da s ovim puderom preferiram taj efekt. Puder ima srednje prekrivanje, ali se može nadograđivati i sa korektorom se može postići potpuno prekrivanje. Vichy ovaj puder svrstava u pudere za blistavost i moram se složiti s tim, ovo nije shimmerasti puder, ali daje jedan suptilni zdravi sjaj koži. Usmjeren je ka kupcima s normalnom do mješovitom kožom (koju ja imam) i dobro mi odgovara, drži me mat prilično dugo, najčešće ni ne moram stavljat matirajući puder preko. Netko s maskom kožom bi vjerojatno trebao prepudrati ili imati sa sobom listiće za matiranje. Jeste li isprobali ovaj puder? Imate li možda namjeru probati ga?

*PR Sample


Thursday, April 3, 2014

Bourjois Rose d'or blush

Yesterday on Facebook I posted a question would you like to see a blush or a foundation review and since there weren't any wishes I picked blush. I've had this one for a while and well it's high time I posted a swatch of it even though there is probably a bunch of them around on the internet.

Jučer na Facebooku sam vam postavila pitanje što bi radije vidjeli recenziju rumenila ili pudera, a budući da nije bilo nikakvih želja odabrala sam rumenilo. Imam ovo rumenilo već neko vrijeme i mmislim da je krajnji čas da postam swatch iako ih već vjerojatno ima hrpa po internetu.

Bourjois Rose d'or rumenilo

This is Bourjois Rose d'or blush and its a medium pink with a lot golden shimmer particles. This first picture is shot in the shade. These Bourjois blushes come in little plastic round pots and each one is in the color of the shade that's inside. I think that's cool if you have more of them you can locate the right one right away. In the packaging there is a little mirror which is useful if you need little corrections during the day, also there is a small curved brush that wasn't anything special so I threw it away.You get 2,5 g of product for around 60-70 kn depending on the stores and if there is a sale going on that can also go below that price. 

Ovo je Bourjois Rose d'or rumenilo i ovo je srednja roza s mnogo zlatnih shimmerastih čestica. Prva slika je slikana u sjeni. Ova Bourjois rumenila dolaze u malim okruglim pakiranjima i svako pakiranje je boje rumenila koje je unutra, što je zgodno ako ih imate više i tražite točno određenu nijansu. U pakiranju je s druge strane malo ogledalo koje može biti korisno ako ste negdje vani za sitnije popravke, dođe i mala zaobljena četkica, koja meni nije nešto posebno pa sam je se brzo riješila. Dobije se 2,5 g proizvoda za 60-70 kn, ovisno o trgovini i ako je nekakvo sniženje u pitanju idu i ispod te cijene. 

Bourjois Rose d'or rumenilo swatch

Swatch on my hand on the left in the shade, on the right in the sun, left swatch is blended and right part is heavy application. These have quite hard structure and you need a bit more work to transfer the color properly but the upside is that it's hard to go overboard. I've heard the some become harder over time and that you have to scrape of the top part so you can use them again but that never happened to me, mine is still the same since I bought it, so it must be the way someone uses it.

Swatch na ruci, na lijevoj strani je slika u hladu, na desnoj na suncu, lijeva strana je izblendana, a na desnom dijelu je intenzivniji nanos. Ova rumenila imaju prilično tvrdu strukturu i trebaju malo više rada da se prenese boja kako treba, ali je pozitivno to što je teže pretjerati. Čula sam da nekima ova rumenila stvore tvrdi sloj na površini koji se treba ostrugati da se mogu ponovno koristiti, ali se meni otkad ga imam to nikad nije dogodilo, tako da vjerojatno ovisi o načinu upotrebe. 

Bourjois Rose d'or lagano naneseno rumenilo

This is a light application on my cheeks and this is what I usually go for, it gives me a fresh spring look. It's quite long lasting, it's not comedogenic, color range is ok but not too wide. Nice blushes for the price, but if you don't like harder blushes skip these ones. 

Ovdje je laganije naneseno na obraze i ovo je varijanta kojoj češće pribjegavam za svježi proljetni look. Rumenilo dugo traje, nije komedogeno izbor boja je ok, ali nije baš prevelik. Dobra rumenila za cijenu, ali ako ne volite tvrđa rumenila preskočite ova.

Bourjois Rose d'or rumenilo intenzivno naneseno

And this is heavier application for those who want a more intense look. I think this shade would suit all skintones because it's a combination of warm shimmer and slightly colder base color so it's a good choice. 

Ovo je intenzivnije nanešeno za one koji žele intenzivniji look. Mislim da ova nijansa pristaje svim podtonovima kože jer je kombinacija toplijeg shimmera i nešto hladnije baze pa se čini kao dobar izbor.

Bourjois Rose d'or blush tekstura na suncu

This is the blush in the sun and you can see how shiny and prominent the gold shimmer is.  I love this picture I could watch it the whole day :D

Ovo je rumenilo na suncu i možete vidjeti kako se sjaji i kako se zlatni shimmer ističe. Baš volim ovu sliku i mogla bih je gledati cijeli dan :D

Bourjois Rose d'or rumenilo na suncu

And this is a try to picture it in the sun but I'm not very satisfied with it but I hope that at least you can see the gold shimmer. Do you have any of the Bourjois pot blushes? Are you satisfied with them? Do you have a favorite shade?

I ovo je pokušaj slike na suncu, nisam baš zadovoljna s njom, ali se nadam da bar možete vidjeti kako izgleda zlatni shimmer na licu. Imate li neko od Bourjois rumenila u ovim "teglicama"? Jeste li zadovoljni s njima? Imate li omiljenu nijansu?

Tuesday, April 1, 2014

Dear all this was an April fools joke

I'm sorry to say due to lack of time I will not be writing this blog anymore. You might have noticed lack of posts in this past month and I realized finally that I don't have the time. I'm sorry that there will be no long explanation but it is what it is. Good bye.

Žao mi je što moram objaviti da zbog nedostatka vremena više neću pisati ovaj blog. Mogli ste primjetiti nedostatak postova u proteklom mjesecu i sada sam konačno shvatila da nemam vremena za pisanje. Žao mi je što neće biti duljeg objašnjenja za ovo, ali što je tu je. Zbogom.

The text below was written in white :D

Tekst ispod je bio napisan bijelim slovima :D


Please look at the date, it's April fools day and I hope you are not mad because of this :) I hope you believed it at least for a second, I will be posting and I will try to be regular, I hope you've duped someone today.

Aprilili :D pogledajte datum, nadam se da se ne ljutite zbog ovog i da ste bar na tren povjerovali :) Naravno da ću nastaviti pisati i truditi ću se biti redovita, nadam se da ste i vi uspjeli zeznuti nekog danas.