Friday, January 31, 2014

Golden Rose 253 lipstick

This is a summer shade but since I miss summer I wanted to show you this one :) I got it a while back, more than a year for sure, but I was never really satisfied with the pictures so I'm showing you the swatches now (yes I'm finally satisfied ^_^).

Ovo je jedna ljetna nijansa, ali budući da mi nedostaje ljeto htjela sam vam je danas pokazati :) Kupila sam je ima već dulje vrijeme, preko godine dana sigurno, ali do sad nikad nisam bila zadovoljna sa slikama, tako da vam tek sad donosim swatcheve (da konačno sam zadovoljna ^_^).

golden rose koraljni ruz za usne

This is Golden Rose 253 shot in the shade. It's a light coral color with a hint of pink, sometimes a little bit chalky but a wonderful shade. It's from the Classics range and as the rest of the Golden Rose lipsticks it has a distinct smell of lipstick that were sold like 15 years ago, but I don't mind that it reminds me of a more carefree time. :) 

Ovo je Golden Rose 253 slikano u sjeni. Ovo je jedna svjetlija koraljna boja sa primjesama ružićaste, ponekad je mrvicu kredasta, ali je prekrasna nijansa. Iz Classics linije je i kao i ostatak Golden Rose ruževa ima specifičan miris koji su imali ruževi prije jedno 15 godina, ali meni osobno ne smeta, dapače podsjeća me na neko bezbrižnije vrijeme. :)

golden rose 253 ruz za usne

And this is in the sun. You get 4,2 g of lipstick for 25 kn, I love how cheap they are :D It doesn't dry out my lips, but I do need a lot of preparation before application, I need to do a peeling and put some moisturizing lip balm before because it will accentuate every flake and dry spot on the lips if you have it. I keep forgiving it because I'm a sucker for the color and in the summer when I usually wear it I don't have that many problems with dry lips. 

I ovo je slika na suncu. Dobijete 4,2 g ruža za 25 kuna, obožavam što su tako jeftini :D Ne isušuje usne, ali treba ih dobro pripremiti prije nanošenja, ja napravim peeling i stavim hidratantni balza za usne, jer ističe svaku ljuskicu i suhi dio na usnama ako ih imate. Ja mu opraštam jer skroz padam na boju i ljeti kad ga uobičajeno nosim nemam nekih problema sa suhim usnama. 

make up look sa linerom i svijetlim koraljnim usnama

And this is how I wore it some time this late summer, I can't remember what were exact other things I wore on my face so I hope you won't mind that I don't list them. So what do you think of this lipstick? Do you like it or you wouldn't put up with less than perfect formula?

I ovo je kako sam ga nosila ovo kasno ljeto, ne mogu se sjetiti što je sve točno bilo na ostatku lica, tako da se nadam da vam neće smetati što neću ispisati listu. Što mislite o ovom ružu? Sviđa li vam se ili ne bi trpili njegovu formulu koja nije savršena?

Thursday, January 30, 2014

Essence Get big lashes triple black mascara

Mascara time :D I've been wearing this mascara for quite some time (month or two) and I thought to myself why not a few words about this one too. 

Vrijeme je za maskaru :D Nosim ovu maskaru već neko vrijeme (mjesec ili dva) i pomislih zašto ne napisati koju riječ i o njoj.

Essence Get big lashes triple black maskara

This is Essence Get big lashes triple black mascara version, you can see it doesn't have a regular brush, but it's slightly wider on the ends, I must say that I don't really see the difference in the application from other types of brushes like these that are just straight. 

Ovo je Essence Get big lashes triple black maskara  i kao što vidite nema baš uobičajenu četkicu nego je ona malo uža u sredini, moram priznat da ne vidim neku razliku u nanošenju od sličnih tipova ovakvih četkica koje su ravne.

Essence Get big lashes triple black mascara jedan sloj

This is one coat of mascara, enough for a daytime look. It is black, but I don't see that it's any different from other black mascaras out there, so I don't understand the triple black thing. But it's a nice mascara and I like using it. In the beginning it's a little bit wet but as the time passes it comes to a really nice consistency. It's not waterproof so crying or sweating with it is not a good idea, but it's easy to remove.

Ovo je jedan sloj maskare, meni dovoljan za dnevni make up. Maskara je crna, ali ne vidim kako je drugačije crna od ostalih maskara da bi opravdala ovaj trostruko crni naziv. Ali je dobra maskara i volim je koristiti. Na početku je malo mokrija, ali posuši se s vremenom i dobije lijepu konzistenciju. Nije vodootporna pa suze i znoj nisu dobra ideja kad je nosite, ali se zato jednostavno skida.

Essence Get big lashes triple black mascara dva sloja

Here is two coats of mascara. It doesn't flake or has lumps, with the extra coat I wear it with some bolder or nighttime looks. The wand is on the bigger side so it can sometimes get messy when applying it so be careful. I think the full price (if they haven't discontinued it, which I think they didn't) is around 21 kn. It's good for the price, nothing spectacular though. 

I ovo s dva sloja, ne trusi se niti se stvaraju grudice, ovako u dva sloja je volim nositi uz jače make up lookove i one za navečer. Četkica je nešto veća pa može napraviti nereda kod nanošenja pa tu treba malo pripaziti. Puna cijena (ukoliko nije povučena iz prodaje, a mislim da nije) je oko 21 kn. Dobra je za tu cijenu, ali ništa spektakularno.

Essence Get big lashes triple black mascara usporedba

And here you can see on the left there are two coats and on the right is only one coat. All of the pictures are shot in natural lightning. Have you tried this mascara? Which is your favorite Essence mascara?

I evo samo za usporedbu, na lijevoj strani dva sloja, na desnoj samo jedan. Sve slike su slikane na prirodnom svjetlu. Jeste li isprobali ovu maskaru? Koja je vaša omiljena Essence maskara?

Wednesday, January 29, 2014

Catwalk pink

I'd call this one a blast from the past, since I'm pretty sure it's not available anymore, but I'll show it to you since today I don't feel like writing too much and this doesn't have to be that much in depth as for some of the other things I'm planning to write in future posts.

Evo jednog koji je davno izbačen iz asortimana, ali sam vam ga odlučila pokazati jer mi se ne da previše pisati, a ovakav swatch može biti nešto kraći od onih koje planiram napisati za neke buduće postove. 


So this is Essence Catwalk pink, two coats without top coat shot in the shade. It's a strange shade it's darker fuchsia color with blue shimmer. It's not the first thing that I would combine but I like the result. 

Ovo je Essence Catwalk pink, dva sloja bez top coata u sjeni. Ovo mi je malo čudna nijansa, tamnija boja fuksije sa plavim shimmerom. Nije baš prva kombinacija koju bi iskombinirala, ali sviđa mi se rezultat.


And in the sun :) This Show your feet line is really good although of the new ones I only have (and adore)  Electric blue. What do you think about this color?

I jedna na suncu :) Ovo je lak uz Show zour feet linije koja je jako dobra, iako od novih imam ( i obožavam) samo  Electric blue. što vi mislite o ovoj nijansi?

Tuesday, January 28, 2014

Avon Naked truth

I still have few Avon nail polishes to show you so today I decided to show you this soft nude nail polish that looks great in every occasion, from job interviews to a night out of course with some added glitter in that case :D

Ostao mi je još pokoji Avon lakić za pokazat sam se danas odlučila da vam pokažem ovaj nježni njudasti lak koji je prikladan za sve prilike, od razgovora za posao čak i do večernjih prilika uz naravno obavezni glitter preko u tom slučaju :D 

avon nailwear pro+ lak za nokte

This is Avon Naked truth, the color is a little hard to describe it's a light pinky, brown color, I would say nude with rosy undertone and it will probably look better on those with cooler undertones, but I would say it's ok on me ( I'm neutral).

Ovo je Avon Naked truth, boja je malo teža za opisati, ovo je svijetla rozo smeđa boja, rekla bih njudasta s rozim podtonom i vjerojatno će bolje stajati onima malo hladnijeg podtona, ali ja bih rekla da prolazi i na meni neutralnoj. 

avon nail polish 2014

What do you think? This is shot in the shade, two coats without top coat. First layer is sometimes patchy and I have to be careful when applying it, but the second layer usually evens it out. It dries pretty quickly and as you can see it's really shiny.

Što vi kažete? Ovo je slika s dva sloja bez top coata u hladu. Prvi sloj mi je ponekad malo streaky i moram paziti kako ga nanosim, ali drugi uobičajeno izravna sve probleme. Prilično se brzo suši i kao što vidite lijepo se sjaji. 

lak za nokte 2014

And here it is in the sun. Lasting power as far as I've tested is good, if there is a little bit tipwear it's not very noticeable because of the shade. You get 12 mL for 35 kn in this C2 campaign. What do you think about it? I know that some would very much like to use it in nail art, I'll have to try a bit. :D
I evo ga i na suncu. Trajnost mu je koliko sam testirala prilično dobra, ako se i malo izliže na vrhovima nije toliko primjetno radi nijanse. I kod ovog dobijete 12 mL trenutno za 35 kn u kampanji C2. I što kažete na ovog malca, znam da bi ga neke dobro iskoristile za nail art, morat ću i ja pokušat malo :D


Rest of the Avon swatches/Ostali Avon swatchevi Midnight greenMandarin magicGolden Vision and Magnetic metal.

Disclaimer: I did not buy this product, it was sent to me by Avon Hrvatska for review. Every opinion stated in this post is honest and my own.
Proizvod mi je ustupljen od strane Avona Hrvatska za recenziju. Svako mišljenje izrečeno u ovom postu je iskreno i samo moje. 


Thursday, January 23, 2014

Project 10 pan (update)

So it's been a whole year and I didn't want to leave you without an update to this one. If you remember here I chose 10 nail polishes to finish in one year.

Eto prošla je čitava godina i nisam vas htjela ostavit bez da vam napišem kako je ovaj projekt prošao. Ako se sjećate ovdje sam odabrala deset lakova za nokte za potrošiti u godinu dana. 


With the big red X-es are those that I managed to finish, well it's not even half. I hoped for a better result but I used them more than I used other polishes, I used up one or two nail polishes that weren't part of this project so I'm satisfied. All of the bottles are more than half empty and I should use them up in 2014. I'm not committing to a project like this again but I will have in mind to use these up. Do you do projects like this? Have you succeeded in completing one? If you have can I hear your secret?

Veliki crveni iksevi su za one koji su gotovi i ko vidite nije ih ni polovica. Nadala sam se boljem rezultatu, ali sam ih ipak koristila više nego druge lakove za nokte. Iskoristila sam i jedan ili dva laka koja nisu bila dio ovog projekta tako da sam na kraju ipak zadovoljna. Sve bočice su više nego poluprazne i trebala bi ih dovršiti u 2014-toj. Neću opet se upuštati u ovakav projekt, ali ću se podsjetiti da bi ih trebala dovršiti. Jeste li ikad radili ovakav projekt? Jeste li možda uspjeti dovršiti jedan? Ako jeste mogu li saznati vašu tajnu? :D

Wednesday, January 22, 2014

Purple FOTD

 So when I reviewed this palette I promised you a look with it, so I decided to use some products that I reviewed lately and use them all in one look. 

Kad sam recenzirala ovu paletu obećala sam vam jedan look s njom, pa sam danas odlučila uzeti neke proizvode koje sam nedavno recenzirala i iskoristiti ih sve u jednom looku. 

ljubicasti make up look

So here is a complete look and as you can see it's purple themed :D

Ovdje možete vidjeti čitav look i čao što vidite, tema je ljubičasto :D

ljubicasta sjenila oko

Eye close up. All pictures are shot in natural light but they are slightly cooler since it was cloudy.

Evo i prvog i kako oko izgleda izbliza. Sve slike su slikane na prirodnom svjetlu, ali su malo hladnije jer je bilo oblačno.

ljubicasto na ocima, ljubicasto na usnama

I used Catrice All mat plus in Light beige as a foundation, Flormar P043 pallete on the eyes, Date with Ashton pencil for my eyebrows, Essence Get big lashes triple black mascara, Catrice Rosewood Forest blush and a little Toffee Fairy for contouring. I used Catrice camouflage cream in Ivory to cover my spots and under eye circles, I set the whole make up with Beauty UK compact face powder in shade 1 and the final thing, Golden Rose lipstick in 228.

Koristila sam Catrice All mat plus u nijansi Light beige kao podlogu, Flormar P043 pallete na očima, Date with Ashton olovku za obrve , Essence Get big lashes triple black maskaru, Catrice Rosewood Forest rumenilo i malo Toffee Fairy za konturiranje. Koristila sam Catrice camouflage cream u nijansi Ivory tza prekriti nepravilnosti i podočnjake, Matirala sam cijeli look sa Beauty UK compact face puderom u nijansi 1 i konačno na usnama Golden Rose ruž u nijansi 228.

ljubicasti make up na spustenim kapcima

And another close up of the eye, I used the white in the inner corner of my eye, lilac on the rest of the lid, tapped a little of the pink in between lilac and the white and used the brown purple shade as an eyeliner and just a little dust of it in the crease to define the eye. How do you like it overall too purple or just right?

I evo izbliza i poluzatvorenog oka, koristila sam bijelu nijansu u unutarnjem kutu oka, lila nijansu na ostatku kapka, potapkala malo ružičaste nijanse na prijelaz lila i bijele i smeđeljubičastu nijansu sam koristila kao liner i mrvicu samo u pregibu oka za definiciju. Kako vam se sviđa ovaj look, previše ljubičaste odjednom ili baš taman?

Tuesday, January 21, 2014

Kiss kiss kiss

 Another one of the soon to be gone Essence products, so here is a final swatch so you can decide if it's worth your money. 

Evo danas još jednog Essence proizvoda koji izlaze iz asortimana, pa vam evo još jedan zadnji swatch da možete odlučit vrijedi li potrošiti koju kunu na njega. 

essence crveno sjajilo za usne

This is Essence Stay with me longlasting lipgloss in the shade Kiss kiss kiss, it's a nice name even-tough I wouldn't want to kiss with this on my lips it would be a huge mess :D I'm not a fan of lipglosses in general but I really like these Essence ones and I hope they keep the formula even though they are discontinuing some of them.  Now that they are going away you can get them for 9,90 kn and get 4 mL of lipgloss (they were 18 kn before).

Ovo je Essence Straz with me longlasting lipgloss u nijansi Kiss kiss kiss, sviđa mi se ime iako nije da bih se voljela ljubiti s njim na usnama, bio bi to pravi nered :D Nisam općenito ljubiteljica sjajila, ali mi se stvarno sviđaju ova Essenceova i nadam se da će u budućnosti ostaviti istu formulu iako sad neke izbacuju iz asortimana. Sada ih možete kupit za 9,90 kn za 4 mL sjajila (prije su bila 18 kn).

essence sjajilo kiss kiss kiss

This is a bright and very shiny red, it's really pigmented, to be honest I expected something less pigmented so this was quite a surprise. It stays well on the lips but it has a it heavier consistency to make it so. You can apply it over a lipstick to give it extra gloss or wear it on it's own. Do you have any of these lipglosses?  What do you think about this shade?

Ovo je jedna svjetlija i vrlo sjajna crvena i jako je pigmentirana, što me moram priznat iznenadilo, jer sam očekivala manju pigmentiranost. Dobro se drži na usnama zbog svoje malo gušće konzistencije. Možete ga nositi i preko ruža za dodatni sjaj, a svakako i samostalno :D Imate li neko od ovih sjajila? Što mislite o ovoj nijansi?

Saturday, January 18, 2014

Eyebrows: Pencil vs. eyeshadow

 I've never really talked about eyebrows much over here so I thought I could do it today. I don't have an extensive routine or do very much to them  but I wanted to share what I use. I pluck the odd hairs every once in a while and try to keep them in the similar shape all the time. I have pretty light hairs, luckily they became a little bit darker, mostly trough my high school they looked non existent. XD

Nisam vam do sada pisala o obrvama, pa sam mislila kako bi to bilo baš zgodno napisati danas. Nemam neku posebnu rutinu ili da im radim neke specijalne stvari, ali sam htjela podijeliti s vama što koristim. Tu i tamo čupnem dlačicu koja se ne uklapa i trudim se uvijek ih čupat u sličnom obliku. Imam prilično svijetle dlačice, srećom s vremenom su postale nešto tamnije jer su tokom srednje škole izgledale kao da ih nemam. XD

catrice olovka i sjenilo za obrve

Here are the swatches, on the left is in the shade, on the right is in the sun. Here are the eyeshadow Catrice Starlight expresso on the left over the eyeshadow base (if you want to use it as an eyeshadow), in the middle is the same eyeshadow applied straight on the skin, you can see it's not extremely pigmented which makes it nice for the eyebrows because it's harder to go over board. Eyeshadow is a little chalky and does have a little fallout so be sure that you clean up under the eye when you finish with it. And on the right is the eyebrow pencil Catrice Date with ashton, which you've already seen in probably every one of my looks.

Evo i swatcheva, lijeva strana je u sjeni, desna strana je na suncu. Na lijevoj strani je sjenilo Catrice Starlight expresso preko baze za sjenila (za slučaj da ga želite upotrijebiti i kao sjenilo), u sredini je isto sjenilo na goloj koži i kao što možete vidjeti nije izuzetno pigmentirano što ga čini super kandidatom za obrve jer je teže pretjerati. Sjenilo je malo kredasto i praši tako da pripazite da počistite područje ispod oka nakon upotrebe. I na desnoj strani je olovka za obrve Catrice Date with Ashton koju ste do sad vjerojatno vidjeli u svim mojim lookovima.

olovka ili sjenilo za obrve

And here are both products in action, on the left now is the Date with Ashton pencil and on the right is the Starlight expresso eyeshadow. For my eyebrows Starlight expresso is a little bit too ashy but it works sometimes if I'm doing an overall cooler look. Which side do you prefer? I must say I prefer the pencil, the result is more defined and stands out more. If you want really bold brows (which I don't think suits me) you can first fill them in with the pencil and then use the eyeshadow on top. 

I evo proizvoda u akciji, na lijevoj strani je Date with Ashton olovka, a na desnoj strani je Starlight expresso sjenilo. Za moje obrve je Starlight expresso male presivkast, ali funkcionira ako želim sveukupno neki hladniji look. Koja strana se vama više sviđa? Meni se više sviđa olovka jer je rezultat definiraniji i više se ističe. Ako želite jako istaknute obrve (što mislim da meni ne pristaje) možete ih prvo popuniti olovkom pa onda preko toga još staviti sjenilo. 

lendoxia istaknute obrve

For example :) This was done for fun a while back and I don't even have a proper picture but here you go as bold as they can get ^_^

Kao na primjer :) Ovo je rađeno za zabavu prije nekog vremena, pa nemam ni poštenu sliku, ali evo ih intenzivnije ne mogu bit ^_^

Thursday, January 16, 2014

Urban purple

 This was already in my favorites video and now I wanted to finally show you a swatch. 

 Već sam ovaj lak spominjala u videu o favoritima i danas sam vam odlučila pokazati i swatch. 

rimmel lakovi za nokte

This is Rimmel Urban purple and it's a gorgeous berry shade. Here  on the picture there is one coat without top coat, yes ladies it's a one coater. It's not perfectly opaque but for one coat and quick drying time I consider it a winner. 

Ovo je Rimmel Urban purple i jedna je prekrasna berry nijansa. Na slici je jedan sloj laka na noktima bez top coata, da drage dame jednoslojac je. Nije savršeno pokrivan, ali za jedan sloj i brzo vrijeme sušenja za mene je ovo pobjednik.

rimmel lak za nokte boje trule visnje

And here it is in the sun, it's a little overexposed picture but I think it looks true to the color. These Rimmel nail polishes have 12 mL, for around 30 kn (I'm not sure of the price I tossed the receipt). It has a good staying power and round cut brush, everything I like in a nail polish. Tell me are you in love with this color as I am? :D

I evo ga na suncu, malo je preeksponirana slika, ali mislim da je boja realna. Ovi Rimmel lakovi imaju 12 mL za negdje oko 30 kn (nisam sigurna točno jer sam bacila račun). Ova nijansa ima dobru trajnost na noktima i  okruglo rezanu četkicu, dakle sve što mi se sviđa u laku za nokte. Recite mi jeste li zaljubljeni u ovu nijansu kao što ja jesam? :D

Tuesday, January 14, 2014

Golden Rose 228 lipstick

The other day you got a swatch of a purple palette, today I bring you a purple lipstick. I hope you like purple lipsticks, I sure do :) 

Neki dan sam vam pokazala swatch ljubičaste palete, a danas imam swatch jednog ljubičastog ruža. Nadam se da vam se sviđaju ljubičasti ruževi, meni svakako :)

golden rose classics ruz za usne

This is Golden Rose 228 and it's a picture shot under artificial light. I would say this is a purple on the warmer side, not too much but it's definitely not on the cool side. 

Ovo je Golden Rose 228 i ovo je slika pod umjetnim svjetlom. Rekla bi da je ovo ljubičasta koja je malo na topliju stranu, ne previše, ali svakako nije hladna.

golden rose classics ruz za usne 228

And here it is on my lips in the shade. It's quite pigmented but not super pigmented. Before application it takes a little preparation of the lips because it tends to accentuate the dry or flaked parts of the lips. Also sometimes color can come out a little uneven. Purple pigment is obviously one of the tricky ones to pull out. 

I evo ga na mojim usnama slikano u sjeni. Priilično je pigmentiran, ali ne baš onako jako intenzivno. Prije nanošenja treba malo pripremiti usne, jer zna istaknuti suhe djelove ili one koji se ljuskaju. Također aplikacija je malo nejednaka, pa prethodna priprema pomaže. Ljubičasti pigment je očito jedan od onih s kojima je nešto teže raditi.

golden rose purple lipstick

Here is the picture in the sun. With these Classic lipsticks you get 4,2 g for 25 kn, which is of course great. This lipstick doesn't dry out my lips, it doesn't bleed into the fine lines. It has a nice wear time it doesn't just disappear from the lips but also it doesn't stain them. What do you think about this lipstick? I adore it and will be wearing it a lot for sure :)

I evo slike na suncu. S ovom Classics linijom ruževa dobijete 4,2 g za 25 kn, čto je naravno super. Ovaj ruž meni ne isušuje usne, ne uvlači se u borice oko usana i prilično dobro traje na usnama. Ne staina usne, ali istovremeno ni ne nestane brzo s njih. Što vi mislite o ovom ružu? Ja ga već obožavam i znam da ću ga još puno nositi :)

Sunday, January 12, 2014

Matching manicures: Animal print

As some of you may know I'm not really a lover of animal prints and the only way I know how to remedy that is to use blue nail polish ^_^ So here is my blue leopard :)

Kao što možda neki od vas znaju nisam baš ljubitelj životinjskih printeva i jedino kako to znam ispraviti je da koristim plavi lak za nokte ^_^  Evo mog plavog leoparda :)

blue leopard print manicure

I used Catrice It's all I can blue as a base and on top I used Essie After school boy blazer ( I still don't have a swatch for now) as a stamping nail polish and I used one of the Essence plates ( I think that particular one isn't available any more, they do change them quite often and I never know when). 

Koristila sam  Catrice It's all I can blue kao bazu i preko toga sam koristila Essie After school boy blazer (zasad još nemam swatch) kao lak za pečatiranje i jednu od Essence pločica (mislim da nije više dostupna, prilično često ih mijenjaju, a ja nikad ne znam kad) .

plava manikura sa stambiljima

And here it is with top coat, all stamping manicures I think look better with some top coat on :) Both pictures are shot in the artificial light. My stamping skills still need some improvement but it's not bad :) So what do you think about my blue leopard? Do you prefer some other color combo? Look at the manicures from the rest of the girls in the Inlinkz below :)

I ovdje je sa top coatom, mislim da sve ovakve manikure bolje izgledaju sa top coatom preko :) Obje slike su slikane pod umjetnim svjetlom. Mislim da moje pečatiranje treba još rada iako nije toliko loše ni sada :) Kako vam se sviđa ovaj moj plavi leopard? Je li vam neka druga kombinacija boja ipak poželjnija? Pogledajte i što su druge cure napravila u Inlinkzima :)

Friday, January 10, 2014

Avon Magnetic metal (magnetic nail polish)

Today a magnetic nail polish, you haven't seen that over here in a long time. I was kind of over that trend but then I got this and another magnetic nail polish from Avon for review along with a better magnet and now I kind of like it again.

Danas za vas imam jedan magnetski lak za nokte, nije ih bilo na blogu jako dugo i mene je nekako prošao cijeli magnetski trend, ali onda sam dobila ovaj i još jedan Avon magnetski lak na recenziju skupa s boljim magnetom i sad mi je opet taj trend postao zanimljiv.

avon magnetski lak za nokte

Today I have swatches of Avon Magnetic metal, which is a gunmetal grey with small holo particles. Picture of the bottle is shot in artificial light.

Danas vam pokazujem swatch Avon Magnetic metal nijanse, koja je metalik tamno siva sa malim holo česticama. Slika bočice je slikana na umjetnom svjetlu.

magnetic metal bey magnetskog efekta

First here are the pictures of the nail polish without applying the magnet over it. It's a paler silvery grey with holo particles, this picture is in the shade and there are two coats of nail polish without top coat. Again you get 12 mL for 48 kn (full price, sometimes they are on sale) and the magnet is 22 kn (currently on sale if you buy nail polish with it for 15 kn).

Prvo evo slika samog laka bez da sam stavljala magnet preko njega. Ovo je jedna bljeđa siva sa holo česticama, slika je slikana u hladu i na noktima su dva sloja laka bez top coata. Ponovno dobijete 12 mL za 48 kn (što je puna cijena, ponekad su na sniženju) a magnet je 22 kn ( trenutno na sniženju ako ga kupite uz lak za 15 kn).

avon sivi metalic lak za nokte

And in the sunshine. This one also drys quite quickly, has a regular brush and lasting time is ok (I didn't try to wear it more than two days). Holo particles look great in the sun. 

I ovo je na suncu.  Ovaj se isto prilično brzo suši, ima ravnu četkicu i uredu vrijeme trajanja (nisam ga probala nositi duže od dva dana). Holo čestice stvarno super izgledaju na suncu.

avpon magnetski lak za nokte

And here it is with the magnetic effect, I got the magnet with the diagonal lines and the magnet is quite strong so you can see it gives quite strong magnetic effect, for a better effect use magnet on every coats, I think that there are three coats of nail polish without top coat on these pictures. 

I ovo je kad se stavi magnet iznad njega prije nego se lak osuši, dobila sam magnet s dijagonalnim linijama što možete vidjeti. Vidite da je i magnetski efekt prilično jak, za što jači efekt upotrebljavajte magnetski efekt između svakog sloja. Ovdje na slikama koliko se sjećam su tri sloja laka bez top coata na slikama.

avon magnetski lak za nokte s holo cesticama

And this is in the sunshine, when you combine both the holo particles with the magnetic effect it looks really special and nice to wear on some more special occasions, probably most of you wouldn't bother applying magnets for some everyday manicure ( I know sometimes I can't even be bothered to do more than just a regular creme) so this is for spicing up the manicure, you can also apply it regularly on the rest of the nails and apply the magnet just on the one for the accent nail. So tell me what do you think about this one? Are you over the magnetic trend?

I ovo je na suncu, kad se iskombiniraju holo čestice s magnetskim efektom baš nekako posebno izgleda i lijepo ga je nositi u posebnim prilikama. Pretpostavljam da se većini vas ne bi dalo nanositi lak uz magnete svakodnevno ( i meni se ponekad ne da više od nanošenja nekog kremastog laka) pa je ovo više malo za začinit manikuru ili ga nalakirat bez magneta na ostale nokte, a samo na jednom napravit akcent :)

Rest of the Avon swatches/Ostali Avon swatchevi Midnight greenMandarin magic and Golden Vision


Disclaimer: I did not buy this product, it was sent to me by Avon Hrvatska for review. Every opinion stated in this post is honest and my own.
Proizvod mi je ustupljen od strane Avona Hrvatska za recenziju. Svako mišljenje izrečeno u ovom postu je iskreno i samo moje. 

Thursday, January 9, 2014

Flormar P043 eyeshadow palette

You've already seen this palette in one of the new in videos and I told myself it's high time to show you swatches of these eyeshadow. 

Vidjeli ste ovu paletu već u jednom od new in videa, pa rekoh da bi bilo vrijeme da vam pokažem i swatcheve sjenila. 

flormar p043 eyeshadow palette

This is a Flormar palette in shade P043 and it's in pink and purple color family. These palettes are "huge" they contain 14 g of eyeshadow (3,5 g each) which will last me a very very long time. I bought this one on sale for only 9,90 kn but regular price is 33 kn which is great for palettes like these. This picture is taken under artificial lighting. 

Ovo je Flormar paleta u nijansi P043 i u ljubičasto-rozoj je obitelji nijansi. Ove palete su "ogromne", sadrže 14 g sjenila (3,5 g ima svako sjenilo) što će mi potrajat jako dugo vremena. Kupila sam ovu paletu na sniženju za samo 9,90 kn, ali redovna cijena joj je 33 kn što je super za ovakve paletice. Ova slika je slikana pod umjetnim svjetlom. 

flormar palette eyeshadows without primer

On both pictures on the left are pictures in the shade and on the right are pictures in the sun. On this particular picture eyeshadows are applied with eyeshadow brush directly on my skin and pigmentation could be better, white shade is almost invisible over here and the purply brown one is as expected the best pigmented one.

Na objema slikama, s lijeve strane su slike u sjeni, a s desne na suncu. Na ovoj slici su sjenila nanešena kistom za sjenila izravno na kožu i kad se ovako nanose pigmentacija bi mogla biti i bolja, pogotovo kod bijele nijanse koja je gotovo nevidljiva, a ova ljubičasto-smeđa je kao što sam i očekivala najpigmentiranija.

flormar p043 with primer

And here are the shadows over Artdeco eyeshadow base and as you can see color is much stronger and they blend easily. There is some fallout from these eyeshadows, but they are quite soft. They are easy to work with and you can do daytime looks and something stronger for night time if you wish. First two shades have some shimmer, white one has a tiny pink shimmer (not really visible on the swatches) and the pink one has some white shimmer, lilac and this purple brown color are matte and I think that lilac one is my favorite of the four. No make up look with them today but I'll make sure to do one in the future if you want to see it. Do you have any Flormar eyeshadows? Any special recommendations? 

A ovdje su sjenila preko Artdeco baze za sjenila i kao što možete vidjeti boje su puno intenzivnije i lako se blendaju. Ova sjenila su prilično mekana pa se pomalo i praše, ali nije teško raditi s njima. Paleta je pogodna i za dnevne i za neke intenzivnije tamne lookove ako želite. Prve dvije nijanse imaju mali shimmer, bijela ima rozi shimmer (koji se baš i ne primijeti na swatchevima), a roza ima bijeli shimmer. Lila i ljubičasto-smeđa su mat nijanse i mislim da je ova lila nijansa favorit od cijele četvorke. Danas nemam make up look s njom za vas, ali ću se potrudit napraviti jedan i pokazati vam ga nekad u budućnosti ako ga želite vidjeti naravno. Imate li vi ijedno Flormar sjenilo i možda neku specijalnu preporuku što mi treba u kolekciji?

Tuesday, January 7, 2014

Coral me pink

After some videos it's finally time for a simple swatch, of a simple polish, but in it's simplicity it's still pretty. One of my favorite shades of pink, soft, corally, great for summer but wearable anytime, everywhere.

Nakon videa konačno je vrijeme za jedan jednostavan swatch, jednostavnog laka, ali koji je ipak lijep u svojoj jednostavnosti. Ovo je jedna od mojih omiljenih nijansi roze, nježna, malo vuče na koraljnu, divna za ljeto, ali nosiva bilo gdje i bilo kad.

gabrini 380 lak za nokte

This is Gabrini 380 from the Multivitamin line. On both pictures there are two coats and if I remember well without top coat in the shade of course. With this line of Gabrini nailpolishes you get 13 mL for 10-12 kn which is super cheap. They have a standard straight brush, drying time of this shade is average.

Ovo je Gabrini 380 iz Multivitamin linije. Na obje slike su dva sloja i ako me sjećanje dobro služi bez top coata, ova je naravno u sjeni. Sa ovom linijom Gabrini lakova dobije se 13 mL za 10-12 kn što je superjeftino. Imaju standardnu ravnu četkicu, a vrijeme sušenja je prosječno kod ove nijanse.

gabrini multivitamin koraljni lak za nokte

And this is in the sun. This shade applies well and stays on nicely without chipping. My biggest problem with it is the smell, it smells bad but I try to apply it with an open window.  How do you like this one? Do you have any Gabrini nail polishes?

I ovo je na suncu. Ova nijansa se lijepo nanosi i dobro she drži bez da se okrhne. Najveći problem koji imam je miris, stvarno grozno mirišu pa se trudim ih lakirat s otvorenim prozorom. Kako vam se sviđa ovaj lak? Imate li ijedan Gabrini lak?

Thursday, January 2, 2014

Catrice Rosewood forest

In the newest Catrice product range change this one will be going away so I think it's high time that I show you a swatch of it so you can buy it while it's still available :) 

U najnovijoj najavljenoj Catrice promjeni asortimana, ovo rumenilo će biti izbačeno tako da mislim da je krajnje vrijeme da vam pokažem moj swatch da ga još možete dohvatiti dok je dostupno :)

catrice rosewood forest rumenilo

It's Catrice Defining blush in Rosewood forest, on the left is the picture in the shade and on the right is in the sun. With these blushes you get 5 g for 29 kn, but since this will be discontinued it will surely be discounted before it leaves. 

Ovo je Catrice Defining blush Rosewood forest, s lijeve strane su slike u hladu, s desne na suncu. Kod ovih rumenila dobijete 5 g za 29 kn, ali budući da će ga izbacit iz prodaje sigurna sam da će ga i snizit nekad prije toga.


On the swatches left side is blended and on the right it's heavily applied, as you can see it's a medium rosey brown. It's nicely pigmented not too little, not too much it doesn't dust too much, for the price these are great blushes. 

Na swatchevima lijevo je izblendano, a na desnoj strani je jače naneseno, kao što vidite ovo rumenilo je nekakve ružičasto smeđe boje. Dobro je pigmentirano, ali baš taman, ni previše ni premalo, za ovu cijenu su meni ovo sjajna rumenila.

catrice rumenilo

Light application on my cheek, it gives me a pretty natural flush in the cheeks and goes well with my berry lipsticks or natural looks. Staying power is nice but still it fades away after some time.

Ovo je laganije nanešeno rumenilo, daje mi prirodnu boju obraza i dobro se slaže s mojim berry ruževima i prirodnim lookovima. Dobro traje na licu, ali ipak izblijedi nakon nekog vremena.

catrice blush heavily applied

Heavy application on my cheek for the days when I want it to stay longer or I want to accentuate my cheeks :) It's not comedogenic to me and it doesn't have shimmer in so I use it on the days I want a matte look, but if you aren't into matte looks you can always use highlighter. Do you have this blush or will you let it slide and go for something else? 

I ovo je intenzivnije naneseno na obraze za one dane kad želim da mi dulje traje ili želim naglasiti obraze :) Meni ovo rumenilo nije komedogeno i nema shimmer, tako da ga koristim u dane kad želim mat look, ali ako vam to ne odgovara uvijek možete staviti highlighter. Imate li ovo rumenilo ili će te ga pustiti da prođe i kupiti nešto drugo?

Wednesday, January 1, 2014

Happy New year + NYE manicure :)

sretna nova 2014 godina

I hope we all have a good one :) 

Nadam se da  će nam prema svima ova godina biti dobra :)

novogodisnja manikura

And here is the manicure I wore on New year's eve, I didn't want to make it too complicated so I put on Essence Me and my lover, Bipa black nail polish and on top two coats of Essence Steeling the scene. What nail polishes did you wear last night? I hope your first day of the new year is going well :)

A evo i manikure koju sam nosila sinoć, nisam htjela previše komplicirati pa sam završila sa Essence Me and my lover, Bipa crnim lakom preko kojeg su zlatni shardovi, Essence Steeling the scene u dva sloja. Što ste vi nosili na noktima? Nadam se da ste dobro ušli u novu godinu :)