Thursday, September 17, 2015

Bocassy Nutritive day cream

Second of the Bocassy face creams that I used and finished. I can't say that I have dry skin but it has been getting drier for some reason lately, maybe it's just a phase it's going through. 

Druga od Bocassy kremica koju sam probala i potrošila :D Ne mogu reći da imam suhu kožu, ali u zadnje vrijeme je suša, možda je samo faza kroz koju prolazi.

bocassy krema za lice

So this is Bocassy Nutritive day cream, on the right side of the picture you can see the ingredients if you are interested in them. This red box is the first packaging.

Ovo je Bocassy hranjiva dnevna krema, na desnoj strani slike možete vidjeti sastojke ako vas zanimaju. Krema je zapakirana prvo u ovakve crvene kutije.

Bocassy hranjiva dnevna krema

And the cream itself is in this glass pot with a plastic top. The cream has the usual Bocassy scent that other creams have, but also, especially during the first uses you can detect the smell of anise quite strongly. But as with all scents I stopped registering it after a while. As usual you get 50 mL of cream for around 120 kn, but now in BIPA stores you can buy the serum and get this one as a freebie, or any of the other creams, I'd definitely recommend the Light day cream if you have combination skin. 

 A onda je sama krema u staklenim teglicama s plastičnim poklopcem.Ova krema ima uobičajeni Bocassy miris koji i druge njihove kreme imaju, ali pogotovo kod prvih par upotreba se prilično jako osjeti miris anisa. Ali kao što se to dogodi sa svim mirisima, nakon nekog vremena ih prestanem primjećivati. kao i uobičajeno, dobije se 50 mL kreme za oko 120 kn, ali trenutno je akcija u BIPA trgovinama gdje ako kupite serum dobijete njihovu kremu po izboru, pa možete odabrati ovu ili ako imate mješovitu kožu preporučujem Laganu dnevnu kremu.

Bocassy hranjiva krema za lice

Here is amount and look of the cream I used regularly. And finally my impressions, this one is richer than the Light day cream but still not to heavy for me, though I have to say probably due to allergies my skin is drier than usual. It did hydrate my skin well, it works well with serum and with make up as well, especially if you are going for a dewy look. It didn't give me any breakouts which is good. This is a day cream but it doesn't have SPF so don't forget to put some afterwards to be protected. One slight objection, sometimes it felt like the texture of the cream wasn't completely smooth. My overall opinion is that the cream worked well but if I had to choose I would definitely go for the Light day cream since I loved that one. This one would work well for dry skin and I think it would be too heavy for oilier skin. Did you try this Bocassy cream, if you have let me know your impressions in the comments :)

Ovo je količina kreme koju sam redovito koristila. I konačno i moje impresije, ova krema je bogatija od Lagane dnevne kreme, ali još uvijek nije preteška, iako vjerojatno zbog alergija mi je koža suša nego inače. Dobro mi je hidratizirala kožu, lijepo radi u sklopu sa serumom ili prije šminkanja, pogotovo ako želim dewy izgled. Nije mi izazivala prišteve što je dobro. Ovo je dnevna krema, ali nema SPF tako da ga ne zaboravite iza staviti da vam koža bude zaštićena. Imam jednu malu zamjerku, a to je da mi se činilo kako tekstura kreme nije potpuno glatka. Moje opće mišljenje je da krema dobro radi, ali ako bi morala birati onda bih definitivno izabrala Laganu dnevnu kremu, budući da mi je ona bila predobra. Ova krema bi dobro funkcionirala na suhoj koži, a za masnu bi mislim ipak bila preteška. Jeste li probali ovu Bocassy kremu, ako jeste napišite mi vaše dojmove u komentarima :)


*PR Sample

Monday, September 14, 2015

Very natural

 Hi :) Just to show my face around here for a moment :) I made this really neutral look with a bit of orange blush yesterday and for some strange reason took a decent picture so I thought why not show you ^_^

Bok :) Ulijećem da se na trenutak pokažem tu :) Jučer sam radila ovaj neutralni look s narančastim rumenilom i iz nekog čudnog razloga napravila pristojnu sliku pa pomislila što vam ne bih pokazala ^_^

prirodni make up look

Neutral natural looks are lately almost all I do so there isn't too much to show you but every once in a while I'll try to post what I am doing with my make up. Do you like this or you would maybe go for a pinkier blush, tell me in the comments :)

Neutralni prirodni lookovi su skoro sve što radim u zadnje vrijeme, pa nije da vam baš imam što često pokazivati, al s vremena na vrijeme ću se truditi pokazati vam kako sam našminkana. Sviđa li vam se ovaj look ili bi možda se odlučili na ružičastije rumenilo, recite mi u komentarima :)

Wednesday, September 2, 2015

Hello Beauty detangling brush

Few weeks ago I bought this brush, I needed a new one and since I've been reading a lot about detangling brushes for some time I decided to pick this one up. This is I think BIPA's own brand and it's called Hello Beauty. You can buy Hello beauty brushes in BIPA stores for 50 kn.

Prije koji tjedan sam kupila ovu četku za kosu, trebala mi je nova i budući da sam dosta čitala o ovakvim četkama za raspetljavanje odlučila sam kupiti ovu. Mislim da je ovo Bipin vlastiti brand koji se zove Hello Beauty. Ove četke se mogu kupiti u BIPA trgovinama za 50 kn.

Hello beauty cetka za kosu

The brush has longer and shorter plastic bristles, and the extra bit without bristles so it is easier to hold and it's similar to regular hair brushes in the way of holding it. 

Ova četka ima duge i kratke plastične zupce i dodatni dio bez zubaca da ju je lakše držati u položaju sličnom onom kod klasičnih četki.

Hello beauty cetka za kosu iz bipe

I picked this one with a silver mirrored background, this one and the gold mirrored one were limited edition and I think they aren't available any more, but there are some cute designs in the regular line. I really love how the silver one looks, but it's really high maintenance, I'm carrying it in my bag for a while and in some places the silver completely came off, I expected some damage just not as much. And especially at first brush has quite a cheap plasticky smell, it kind of goes away but not too fast. 

Odabrala sam ovu sa sjajnom srebrnom pozadinom, ova srebrna i zlatna su bile limitirana kolekcija i mislim da ih se više ne može kupiti, ali ima i slatkih uzoraka i u stalnoj postavi. Stvarno mi se sviđa kako srebrna izgleda, ali je jako osjetljiva. Nosim je neko vrijeme u torbi i na nekim mjestima se srebrna boja potpuno izlizala, očekivala sam poneka oštećenja, ali ne toliko. Na prvu četka ima jeftini plastični miris koji se izgubi nakon nekog vremena, ali ne baš brzo.

četka za raspetljavanje kose
Here is a closer look at the bristles as much as my camera allowed me. As far as how detangling goes, it took me some time to get used to this kind of brush it was almost like too shallow and unable to get all of my hair at once as I was used to, but now I like it and it really detangles my hair easier than other brushes especially if I have wet hair, I took the brush regulary to the beach and I don't see any increased damage. Would I buy this brush again? I think I would spend a bit more money and try out the original Tangle teezer or Macadamia brush to see if I'm missing out on anything.

Evo i bliži pogled na zupce koliko mi je moj fotoaparat dopustio. Što se tiče raspetljavanja, trebalo mi je neko vrijeme da se naviknem na ovaj tip četke, činilo mi se da je preplitka i da ne može zahvatiti moju kosu kao što sam naviknuta, ali sad mi se sviđa i stvarno olakšava raspetljavanje kose jednostavnije nego druge četke, pogotovo ako imam mokru kosu. Nosila sam četku redovito i na plažu i nisam primjetila neka povećana oštećenja. Bi li ponovila kupovinu ove četke? Mislim da bi radije potrošila nešto više novaca i isprobala originalni Tangle teezer ili Macadamia četku da vidim propuštam li nešto.