Thursday, December 10, 2015

Neutral with a pop of blue

Hello :) For today, a make up look. Most of the products that I used aren't available any more so I won't list them. Almost all of them are Essence, whether a limited edition or part of the core collection that got eliminated after a while.  

Bok :) Za danas jedan make up look.  Većina proizvoda koje sam koristila nisu više dostupni pa ih neću nabrajati. Većina ih je Essence ili su bili limitirana kolekcija ili dio standardne kolekcije koji su u međuvremenu izbacili.


All pictures are in the artificial light and especially the blue looks quite washed out, it was popin' more in person ^_^

Sve slike su s umjetnim svjetlom, pa mi pogotovo plava je ispala prilično isprana, više je iskakala uživo obećavam ^_^


Blending I admit could have been better but I have this part in the crease that just won't blend properly. I'm still looking for a solution for that. 

Priznajem blendanje je moglo bit i bolje, al imam jedan dio u pregibu gdje nikako ne mogu izblendat kako želim, pa još tražim rješenje za to. 


And the whole look, I went with very neutral rest of the face so that the blue can be the main focus. Do you like it? What would you change? 

I cijeli look, odlučih se za vrlo neutralan ostatak lica da plava bude glavna. Sviđa li vam se? Što biste promijenili?

Friday, November 27, 2015

Avon Spring Lilac lipstick

It's been a long time since I last wrote to you, but I was buried in exams, which I now finally passed (yay for that :D) and finally after writing this post for a month it's time to publish it :) Here is something with a Spring in it's name but it's actually appropriate all year round :) This is Avon Spring lilac from the ultra color indulgence range. 

 Dugo je prošlo otkad sam zadnji put pisala, ali sam bila zatrpana ispitima, koji su konačno položeni (yay  za to :D) i da konačno nakon mjesec dana tipkanja ovog posta ga i objavim :) Evo nešto sa proljećem u imenu, ali je prikladno cijele godine :) Ovo je Avon Spring lilac iz ultra color indulgence linije. 

avon lila ruz za usne

First two pictures are in the artificial light so they aren't 100 % accurate so look at the swatches if you want a better look. This line has SPF 15 which I really like since usually most of us neglect putting SPF on our lips and they can also burn. And let me tell you burnt lips aren't nice, this summer I wasn't very good with reapplying my SPF and the lips peel and itch when they are burnt.

Prve dvije slike su na umjetnom svjetlu tako da boja nije baš 100 % točna, zato obratite pažnju na swatcheve ako želite vjerniji dojam. Ova linija ima SPF 15 što mi se jako sviđa pogotovo jer većina nas zanemari staviti SPF na usne, a i one mogu izgoriti. I da vam rečem izgorene usne nisu zabavne, ovo ljeto nisam bila ažurna s ponovnim nanošenjem SPF-a i usne svrbe i ljuskaju se jako kad su izgorene. 

nosivi ljubicasti ruz za usne

I really like how this picture turned out so I'm including it :) And onto the more important pictures...

Ova slika mi se jako sviđa kako je ispala pa sam je zato odlučila uključiti :) Sad na važnije slike...

Avon Spring Lilac ruz za usne

This is how the lipstick looks in the shade. This lipstick is creamy and nice to wear, staying time is average and that means it doesn't survive eating but a little bit of drinking is ok. It fades evenly and re-applies nicely.

Ovo je kako ruž izgleda u sjeni. Ruž je kremast i ugodan za nošenje, trajnost je prosječna što bi značilo da neće preživjeti jedenje, al nešto pijenja hoće. Ravnomjerno nestaje i lijepo se ponovno nanosi preko samoga sebe. 

Avon Spring Lilac purple lipstick

And this is how it looks in the sun. It's nice to wear during the day or the night it can be paired with a lot of eye make up looks. What do you think about this shade? Would you wear it?

I ovo je kako izgleda na suncu. Fin je za nositi i po danu i po noći jer se može lijepo spariti s mnogim lookovima na očima. Što vi mislite o ovoj nijansi? Biste li je nosili?

*PR Sample

Sunday, October 11, 2015

Sisterhood of the World Bloggers Award

10 random pitanja tag

1. Nabaciti lajk na blog koji vas je nominirao - 
2. Staviti Award logo na blog -
3. Odgovoriti na postavljena pitanja - 
4. Smisliti novih 10 pitanja - 
5. Nominirati 5 novih blogerica - 

Utegala me JosipaGG, lajkam blog odavno pa prekrižih to, a toliko kasnim s ovim tagom da križam i sve ostalo nego ću samo odgovoriti na pitanja XD Vrhunsko bloganje zar ne? :D

1. Mane i prednosti bloganja?
Ima stvarno puno i jednog i drugog i na kraju krajeva svatko za sebe mora odvagati koliko mu odgovara ono što radi. Za mene su prednosti uvijek bile puno veće od mana, ali znam da se to jednom promijeni bi svoju energiju trošila na nešto drugo, a ne na blog.

2. Što misliš, koja je "oprema" najvažnija za kvalitetan blog?
Dobar ukus ^_^ znam da je to preširoko, ali treba imat i oko za fotografiju, i odabrat dobar proizvod/komad odjeće, treba biti i verbalno umješan za pisanje kvalitetnih tekstova, svakako mnogo toga se treba poklopit za dobar blog. 

3. Nadovezujući se na prijašnje pitanje, koje su to odlike kvalitetnog bloga po tvom mišljenju?
Dobra fotografija prvenstveno, jasan dobro napisan gramatički ispravan tekst. Nešto što odražava samog autora i nije kopija stotine drugih blogova. 

4. Koji je tvoj slatki grijeh što se tiče reality emisija? 
Nemam slatki grijeh :D kad nemaš tv puno je lakše odoljeti, al ako moram priznat jedan onda su to Slatke male lažljivice, toliki trash a jos uvijek gledam XD

5. Što misliš o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima?
Pa načelno ne mogu reći da sam protiv toga ako postoje adekvatni uvjeti za držanje tih životinja. 

6. Jesi li u školi voljela nastavu povijesti, ili koje ti je omiljeno povijesno razdoblje?
Jedno vrijeme jesam, pa onda i nisam toliko, ovisilo je o profesorima, a omiljen mi je Rim, malo krvi, malo hedonizma :D


7. Teddy ili Murki tim? :D
Both is good :D al da moram birat ipak Murki je car :D

8. Najsexy dio muškog tijela? :D
Ruke rekla bih, iako izbor je praktički nemoguć XD

9. Da se možeš vratiti u povijest čovječanstva, koji bi događaj izmijenila?
Uh mislim da bi ih ili izmijenila jako puno ili nijedan :D 

10. Da kupiš kuću i pronađeš u njoj sakriveno blago, bi li ga zadržala za sebe ili prijavila slučaj vlastima? :D
Koliko god želim da mi je odgovor da bi ga zadržala, vrlo vjerojatno bi na kraju savjest pobijedila i prijavila bih to vlastima, a kasnije bi maštala na što sam sve to mogla potrošit XD

Eto to su svi odgovori, ako vam se da slobodno odgovorite i vi u komentarima, uvijek je zanimljivo citat tuđe odgovore :) Želim vam svima produktivan radni tjedan i da ga što lakše podnesete :D

Thursday, September 17, 2015

Bocassy Nutritive day cream

Second of the Bocassy face creams that I used and finished. I can't say that I have dry skin but it has been getting drier for some reason lately, maybe it's just a phase it's going through. 

Druga od Bocassy kremica koju sam probala i potrošila :D Ne mogu reći da imam suhu kožu, ali u zadnje vrijeme je suša, možda je samo faza kroz koju prolazi.

bocassy krema za lice

So this is Bocassy Nutritive day cream, on the right side of the picture you can see the ingredients if you are interested in them. This red box is the first packaging.

Ovo je Bocassy hranjiva dnevna krema, na desnoj strani slike možete vidjeti sastojke ako vas zanimaju. Krema je zapakirana prvo u ovakve crvene kutije.

Bocassy hranjiva dnevna krema

And the cream itself is in this glass pot with a plastic top. The cream has the usual Bocassy scent that other creams have, but also, especially during the first uses you can detect the smell of anise quite strongly. But as with all scents I stopped registering it after a while. As usual you get 50 mL of cream for around 120 kn, but now in BIPA stores you can buy the serum and get this one as a freebie, or any of the other creams, I'd definitely recommend the Light day cream if you have combination skin. 

 A onda je sama krema u staklenim teglicama s plastičnim poklopcem.Ova krema ima uobičajeni Bocassy miris koji i druge njihove kreme imaju, ali pogotovo kod prvih par upotreba se prilično jako osjeti miris anisa. Ali kao što se to dogodi sa svim mirisima, nakon nekog vremena ih prestanem primjećivati. kao i uobičajeno, dobije se 50 mL kreme za oko 120 kn, ali trenutno je akcija u BIPA trgovinama gdje ako kupite serum dobijete njihovu kremu po izboru, pa možete odabrati ovu ili ako imate mješovitu kožu preporučujem Laganu dnevnu kremu.

Bocassy hranjiva krema za lice

Here is amount and look of the cream I used regularly. And finally my impressions, this one is richer than the Light day cream but still not to heavy for me, though I have to say probably due to allergies my skin is drier than usual. It did hydrate my skin well, it works well with serum and with make up as well, especially if you are going for a dewy look. It didn't give me any breakouts which is good. This is a day cream but it doesn't have SPF so don't forget to put some afterwards to be protected. One slight objection, sometimes it felt like the texture of the cream wasn't completely smooth. My overall opinion is that the cream worked well but if I had to choose I would definitely go for the Light day cream since I loved that one. This one would work well for dry skin and I think it would be too heavy for oilier skin. Did you try this Bocassy cream, if you have let me know your impressions in the comments :)

Ovo je količina kreme koju sam redovito koristila. I konačno i moje impresije, ova krema je bogatija od Lagane dnevne kreme, ali još uvijek nije preteška, iako vjerojatno zbog alergija mi je koža suša nego inače. Dobro mi je hidratizirala kožu, lijepo radi u sklopu sa serumom ili prije šminkanja, pogotovo ako želim dewy izgled. Nije mi izazivala prišteve što je dobro. Ovo je dnevna krema, ali nema SPF tako da ga ne zaboravite iza staviti da vam koža bude zaštićena. Imam jednu malu zamjerku, a to je da mi se činilo kako tekstura kreme nije potpuno glatka. Moje opće mišljenje je da krema dobro radi, ali ako bi morala birati onda bih definitivno izabrala Laganu dnevnu kremu, budući da mi je ona bila predobra. Ova krema bi dobro funkcionirala na suhoj koži, a za masnu bi mislim ipak bila preteška. Jeste li probali ovu Bocassy kremu, ako jeste napišite mi vaše dojmove u komentarima :)


*PR Sample

Monday, September 14, 2015

Very natural

 Hi :) Just to show my face around here for a moment :) I made this really neutral look with a bit of orange blush yesterday and for some strange reason took a decent picture so I thought why not show you ^_^

Bok :) Ulijećem da se na trenutak pokažem tu :) Jučer sam radila ovaj neutralni look s narančastim rumenilom i iz nekog čudnog razloga napravila pristojnu sliku pa pomislila što vam ne bih pokazala ^_^

prirodni make up look

Neutral natural looks are lately almost all I do so there isn't too much to show you but every once in a while I'll try to post what I am doing with my make up. Do you like this or you would maybe go for a pinkier blush, tell me in the comments :)

Neutralni prirodni lookovi su skoro sve što radim u zadnje vrijeme, pa nije da vam baš imam što često pokazivati, al s vremena na vrijeme ću se truditi pokazati vam kako sam našminkana. Sviđa li vam se ovaj look ili bi možda se odlučili na ružičastije rumenilo, recite mi u komentarima :)

Wednesday, September 2, 2015

Hello Beauty detangling brush

Few weeks ago I bought this brush, I needed a new one and since I've been reading a lot about detangling brushes for some time I decided to pick this one up. This is I think BIPA's own brand and it's called Hello Beauty. You can buy Hello beauty brushes in BIPA stores for 50 kn.

Prije koji tjedan sam kupila ovu četku za kosu, trebala mi je nova i budući da sam dosta čitala o ovakvim četkama za raspetljavanje odlučila sam kupiti ovu. Mislim da je ovo Bipin vlastiti brand koji se zove Hello Beauty. Ove četke se mogu kupiti u BIPA trgovinama za 50 kn.

Hello beauty cetka za kosu

The brush has longer and shorter plastic bristles, and the extra bit without bristles so it is easier to hold and it's similar to regular hair brushes in the way of holding it. 

Ova četka ima duge i kratke plastične zupce i dodatni dio bez zubaca da ju je lakše držati u položaju sličnom onom kod klasičnih četki.

Hello beauty cetka za kosu iz bipe

I picked this one with a silver mirrored background, this one and the gold mirrored one were limited edition and I think they aren't available any more, but there are some cute designs in the regular line. I really love how the silver one looks, but it's really high maintenance, I'm carrying it in my bag for a while and in some places the silver completely came off, I expected some damage just not as much. And especially at first brush has quite a cheap plasticky smell, it kind of goes away but not too fast. 

Odabrala sam ovu sa sjajnom srebrnom pozadinom, ova srebrna i zlatna su bile limitirana kolekcija i mislim da ih se više ne može kupiti, ali ima i slatkih uzoraka i u stalnoj postavi. Stvarno mi se sviđa kako srebrna izgleda, ali je jako osjetljiva. Nosim je neko vrijeme u torbi i na nekim mjestima se srebrna boja potpuno izlizala, očekivala sam poneka oštećenja, ali ne toliko. Na prvu četka ima jeftini plastični miris koji se izgubi nakon nekog vremena, ali ne baš brzo.

četka za raspetljavanje kose
Here is a closer look at the bristles as much as my camera allowed me. As far as how detangling goes, it took me some time to get used to this kind of brush it was almost like too shallow and unable to get all of my hair at once as I was used to, but now I like it and it really detangles my hair easier than other brushes especially if I have wet hair, I took the brush regulary to the beach and I don't see any increased damage. Would I buy this brush again? I think I would spend a bit more money and try out the original Tangle teezer or Macadamia brush to see if I'm missing out on anything.

Evo i bliži pogled na zupce koliko mi je moj fotoaparat dopustio. Što se tiče raspetljavanja, trebalo mi je neko vrijeme da se naviknem na ovaj tip četke, činilo mi se da je preplitka i da ne može zahvatiti moju kosu kao što sam naviknuta, ali sad mi se sviđa i stvarno olakšava raspetljavanje kose jednostavnije nego druge četke, pogotovo ako imam mokru kosu. Nosila sam četku redovito i na plažu i nisam primjetila neka povećana oštećenja. Bi li ponovila kupovinu ove četke? Mislim da bi radije potrošila nešto više novaca i isprobala originalni Tangle teezer ili Macadamia četku da vidim propuštam li nešto.

Thursday, August 6, 2015

Bleach peach

 Finally a new shot of my nails if you wondered how they look like :) This is Maybelline Colorama 241 from the bleached neons collection. Great shade for the summer, to me it really looks like someone added a lot of white to the neon orange. 

Konačno i nova slika noktiju ako ste se zapitali kako sada izgledaju :) Ovo je Maybelline Colorama 241 iz bleaached neons kolekcije. Super nijasa za ljeto, meni baš izgleda kao da je netko dodao jako puno bijele nekoj neon narančastoj boji. 

maybelline 241 nail polish

It doesn't look bad on me but I think it looks better on deeper skin tones than mine. But that won't make me shy away from wearing it :D On both pictures there are two coats with top coat. You have to be careful with the application or you'll get bald spots or maybe need a third coat to even everything out. 

Ne izgleda loše na meni, ali mislim da izgleda bolje na tamnijoj puti od moje. Ali to me svejedno neće spriječiti da je nosim :D Na obje slike su dva sloja laka sa top coatom. Treba biti pažljv kod nanošenja ili nastanu ćelava ^_^ mjesta ili treba i treći sloj da se sve izjednači.

maybelline bleached neons lak za nokte

You get 7 mL of nail polish for around 15 kn. It stays on well but it isn't super long-lasting, but I'm not expecting that from a polish in this price range. Which is your go-to color for this summer? Do you like this bleached neon?

Dobije se 7 mL laka za oko 15 kn. Vrijeme trajanja mu je prilično dobro, ali ne traje nešto posebno dugo, al u ovom cjenovnom rangu to ni ne očekujem. Za kojom nijansom vi najviše posežete ovo ljete? Sviđa li vam se ovaj izbijeljeni neonac?

*PR Sample

Wednesday, July 15, 2015

Essie Sexy divide

It's been quite a long time since I've shown you any nail polish, and still this is an old picture, but I had it in my sketches so I said why not finally type it up and publish :) This is the last Essie currently in my collection and the only one you haven't seen. I've been circling their stand lately but still cannot commit to buying anything since really I don't need a new nail polish (even though there have been some new additions, but pssssst about that ;))

Prošlo je već dugo vremena otkad sam vam zadnji put pokazivala noktiće, ovo su isto stare slike, ali mi je post bio u skicama pa rekoh što ga ne natipkat i objavit :) Ovo je zadnji Essie u mojoj kolekciji i jedini kojeg do sad niste vidjeli. U zadnje vrijeme kružim oko njihovog štanda, ali još uvijek nisam zapela za kupovinu ičeg jer realno ne trebam novi lak za nokte (iako je bilo nekih novih pridošlica, ali šššššššh o tome ;))

Essie Sexy divide nail polish

This is Essie Sexy divide and it's a gorgeous rich dark purple. It has some small shimmer in, but nothing that would make it streaky it just gives depth to the color. Here on the pictures there are two coats in the shade without top coat.

Ovo je Essie Sexy divide i opisala bih ga kao prekrasnu bogatu tamnoljubičastu nijansu. Ima malo shimmera, ali ni blizu dovoljno da bi se pojavljivale one crtice, a daje krasnu dubinu boji. Na slikama su dva sloja bez top coata, a prva je u hladu.

Essie Sexy divide ljubicasti lak za nokte

And here is the same just in the sun. Essie has a wide rounded brush that I like to apply my nail polish. This shade lasts nicely on my nails which is important for such a dark color.You get 13,5 mL for around 75 kn, lately there have been some sales so maybe you can get it cheaper. Rest of the Essie related posts you can see by clicking here :) How do you like this color?

A duga je na suncu. Essie ima šiu zaobljenu četkicu kakve preferiram za nanošenje laka. Ova nijansa dobro traje na mojim noktima što mi je bitno kod ovako tamnih boja. Dobije se 13,5 mL za oko 75 kn, a u zadnje vrijeme ima popusta pa ga možete možda uhvatiti i za manje. Ostatak postova vezanih uz Essie možete vidjeti ako kliknete ovdje. Kako vam se sviđa ova boja?
*PR Sample

Monday, July 13, 2015

The good and the bad one #1

I thought for quite a long time about these 2 in 1 reviews :) These will be mostly my empties that I can't conjure up a whole review but I can say a few words about them and let you know how I found them. Let me know in the comments if you do or don't like this format. 

Već dugo vremena razmišljam o ovakvim 2 u 1 recenzijama :) Ovdje će većinom biti moji potrošeni proizvodi o kojima ne mogu pisat čitavu recenziju, ali mogu reći par riječi o njima i kako mi se sviđaju. Napištie mi u komentarima sviđa li vam se ovakav tip posta ili ne.

jedan dobar jedan los #1

First up are Balea Vitamin shampoo and Nivea refreshing wash gel, what do you think which one I really liked and which one disappointed me?

Prvi su Balea Vitamin šampon i Nivea refreshing wash gel, gel za pranje lica. Što mislite koji mi se baš svidio, a koji me razočarao?


Nivea's refreshing wash gel gel za lice

Nivea's refreshing wash gel was the product that I really liked, it goes hand to hand with my all time favorite Olay refreshing face wash. It's mild and not drying, it takes my make up quite well even waterproof mascara. It's between 35-40 kn for 150 mL depends on the store.

Nivea refreshing wash gel je bio proizvod koji mi se baš svidio, ravnopravan je u borbi s mojim favoritom svih vremena Olay refreshing face wash. Blag je i ne isušuje, dobro skida šminku uključujući vodootopornu maskaru. Za 35-40 kn se dobije 150 mL gela ovisno o trgovini u kojoj kupujete. 

Balea Vitaminski sampon

I bought this shampoo after a lot of good reviews and I really thought I would like it, unfortunately for me that wasn't the case. I felt it didn't clean my hair properly and I always had to use too much product and consequently more time to wash my hair and rinse it off. It  has 500 mL and it has a pleasant fruity scent. I can't remember the exact price but I believe it wasn't more than 20 kn. I hope this was helpful. Have you tried any of these two?

Kupila sam ovaj šampon nakon pročitanih jako puno dobrih recenzija i stvarno sam mislila da će mi se svidjeti, nažalost kod mene to nije bio slučaj. Nije mi dobro čistio kosu, pa sam uvijek morala potrošiti puno proizvoda i vremena za oprati kosu. Ima 500 mL i ugodan voćni miris. Ne mogu se sjetiti točne cijene, ali mislim da ne bi trebao biti preko 20 kn. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Jeste li isprobali ijedan od ova dva proizvoda?

Sunday, June 28, 2015

Essence Wish me a rose lipliner

I admit this pause is longer than I expected it. I took a break almost from all social media, there were just a few pictures here and there on Instagram but everything else was silence. I still haven't thought out everything I want to do with this blog and the direction it's going to go in but I want to keep posting until I decide what my next steps will be.

Priznajem ova pauza je dulja nego što sam očekivala. Uzela sam mali prekid od svih socijalnih mreža, stavila sam samo nekoliko slika tu i tamo na Instagram, al kod ostatka je bila tišina. Još uvijek nisam smislila što sve želim učiniti s blogom i u kojem ga smjeru odvesti, ali shvatih da želim nastaviti s postanjem dok ne odlučim koji će mi sljedeći korak biti.

Essence Wish me a rose lipliner

But onto the product itself, this is Essence Wish me a rose lipliner and for now the last in my lipliner collection, I need to try the new lip pencils from Essence but not yet :) Rest of the lipliners I swatch you can see on the following links In the nudeSoft berry and the rest of the lipliner pencils.

Ali hajmo mi na sam proizvod, ovo je Essence Wish me a rose olovka za usne i zasad je zadnja u mojoj kolekciji Essence liplinera, moram probati i njihove nove olovke za usne, ali zasad ne još. :) Swatcheve ostalih nijansi možete vidjeti na sljedećim linkovima In the nudeSoft berry i ostale lipliner olovke za usne.

Essence Wish me a rose roza olovka za usne

This is a light to medium pink shade, as well as the rest of the Essence lipliners it's nice and creamy, it's not drying on the lips and it can be worn under a lipstick or by itself. Lasting power is good, it will show of dryer parts of the lips so a good prep is needed as with the most lip pencils. What do you think of this shade? I really like it for everyday wear :)

Ovo je svijetla do srednje svijetla roza nijansa, kao i ostali Essence liplineri fina je i kremasta, ne isušuje usne, može se nositi ispod ruža, ali i samostalno. Trajnost joj je dobra, ističe malo suhe djelove usana tako da je dobra priprema potrebna kao i kod većine olovaka za usne. Što vi mislite o ovoj nijansi? Meni se baš sviđa za svakodnevno nošenje :)

Tuesday, May 19, 2015

Avon Anew Nutri Advance face cream

I have two more, maybe three times left to use this cream, so what is the better time to write a review for it :) This is Avon Anew Advance light nourishment cream. I would say it's meant for normal to combination skin. Mostly I used it during the winter when my face was a little drier. 

Ove kreme imam možda za još jedno dva ili tri korištenja, pa pomislih koje je bolje vrijeme da napišem recenziju za nju od sada :) Ovo je Avon Anew Advance lagana hranjiva krema. Ja bih rekla da je za normalnu do mješovitu kožu, a ja sam je većinom koristila tokom zime dok mi je lice bilo nešto suše.

Avon Anew Nutri Advance face cream ingredients

You have the ingredients on the right if you are interested. It has glycerin which is my favorite ingredient for hydration, it has some silicone, for me in general this cream wasn't comedogenic but I would advise caution to those with oily or skin very prone to acne. It hydrated me enough during the winter. It is a nice base for make up too, but I think with the warmer weather it might become too heavy for my skin. 

S desne strane slike možete pročitati sastojke ako ste zainteresirani.  Sadrži i glicerin koji je moj omiljeni sastojak za hidratizaciju kože, ima nešto silikona, ali za mene ova krema nije bila komedogena. Onima sa masnom ili kožom sklonom aknama bi preporučila oprez. Hidratizacija mi je bila dovoljna tokom zime. Dobra je i kao podloga za make up, ali mislim da će postati pomalo preteška za moju kožu s ovim toplijim vremenom.

Avon Anew Nutri Advance sastojci

It has a slightly powder scent and if you don't like scented cosmetics skip this one, if you don't mind I think it's a pleasant smell. I don't need a lot of it, on the next picture is the amount I usually use. It lasted me about three months and I used it in the morning and evening.

Ima lagani puderasti miris i ako ne volite parfimirane kreme za lice preskočite ovu, a ako vam ne smeta moslim da ova ima baš ugodan miris. Ne treba je puno, na sljedećoj slici je prikazana količina koju ja uobičajeno koristim. Trajala mi je bar tri mjeseca, ako ne i dulje s tim da se mažem i ujutro i navečer.

avon anew recenzija

I'm not sure if it can be bought by itself in the current catalouge but it definitely can be bought as a part of the set. Would I use this cream again? I definitely would :) I hope you are well and are not giving up on this blog for posting so rarely. ^_^

Nisam sigurna može li se trenutno samostalno kupiti u važećem katalogu, ali se sigurno može kupiti kao dio seta. Bih li ponovno koristila ovu kremu? Naravno da bih :) Nadam se da ste dobro i da ne odustajete od ovog bloga zbog mog prerijetkog postanja. ^_^

*PR Sample

Saturday, April 25, 2015

Wet n wild Think pink

Hi :) lipstick time :) This is Wet n wild Think pink and it'a quite pale pink lipstick, but I really like the shade :)

Bok :) vrijeme je za  ruž za usne :) Ovo je Wet n wild Think pink i prilično je svijetli rozi ruž, ali mi se stvarno sviđa nijansa :)

Wet n wild Think pink ruz za usne

I know this is very lazy of me but everything about the texture, lasting time and everything else you can read in my Wet n wild Just Peachy lipstick review because they are the same but the shade is slightly different. 

Znam da je ovo izuzetno lijeno od mene, ali o teksturi, trajanju i svemu ostalome možete čitati u mojoj Wet n wild Just Peachy recenziji jer su isti po svemu osim što su nijanse ponešto različite.  

Wet n wild Think pink roze usne

I think this shade suits better to the pale ladies with cold undertone but neutral to somewhat warm girls can also wear it too :) I really like this and Just peachy which I already finished :O in year and a half ^_^ Which is your favorite Wet n wild shade?

Mislim da će ova nijansa bolje odgovarati svijetlijim damama s hladnim podtonom, ali i neutralne i nešto toplije cure ga mogu nositi isto :) Stvarno volim i ovaj i Just peachy ruž koji sam već uspjela potrošiti :O u godinu i po ^_^ Koja je vaša omiljena Wet n wild nijansa?

Monday, April 13, 2015

Tuesday, March 31, 2015

Bocassy Serum

After a really long tryout period, my bottle is ending and I'm finally writing you about Bocassy serum for all skin types. I've already written about their Light day cream, if you are interested in that review click HERE.

Nakon stvarno dugog isprobavanja, bočica mi je na samom kraju, konačno vam pišem i recenziju Bocassy seruma za sve tipove kože. Već sam pisala i o njihovoj Laganoj dnevnoj kremi, ako vas taj post zanima kliknite TU.

bocassy serum za lice

Serum comes in a glass bottle with plastic white pump that you can see on the next picture. As with the light day cream I'd rather it came in a dark packaging but it's not a minus. As for the pump I've read that some girls didn't like it but I didn't have any problems with it, even the dosing of the product when I needed it even though most of the times I use two pumps. 

Serum dolazi u staklenoj bočici sa plastičnom bijelom pumpicom koju možete vidjeti na idućoj slici. Kao i kod lagane dnevne kreme radije bih da je tamnije pakiranje, ali nije neki minus. Što se pumpice tiče čitala sam kako se nekima nije svidjela, ali ja nisam imala nikakvih problema s njom, čak i doziranje proizvoda ako je trebalo iako najčešće koristim dvije pumpice.

bocassy serum pump

Smell of the serum is similar one to the light day cream and the consistency is similar, serum is just a bit lighter. Hydration that serum gives is enough for me in the summer months, and in the winter I've used it under a richer creme. It works well as a preparation for make up. 

Miris seruma je sličan onom lagane dnevne kreme i sama konzistencija je prilično slična samo je serum nešto laganiji. Hidratacija koju serum pruža mi je sasvim dovoljna u ljetnim mjesecima, zimi je dobar ispod neke bogatije kreme. Dobro služi i kao priprema za make up. 

bocassy jedna pumpica seruma

On the picture is one pump. Price of the serum is around 170 kn for 50 mL, but lately Bocassy can be bought whit some coupons in dm, which is good considering the price. But I think the price is not too expensive for serum this good. Afterwards my skin is a lot smoother and hydrated. For me it wasn't comedogenic. Unfortunately currently I don't have the ingredients list since I don't have the original red carton packaging. Have you tried this serum? Did you like it? Which is your favorite serum? :D

Na slici je jedna pumpica seruma. Cijena seruma je oko 170 kn za 50 mL, ali u zadnje vrijeme Bocassy recimo možete kupiti uz kupone za popust u dm-u što svakako dobro dođe na ovakvu cijenu. Ali mislim da se stvarno isplati dati toliko za ovako dobar serum. Nakon je koža puno glađa i hidratizirana. Meni nije bio komedogen. Popis sastojaka nažalost trentno nemam jer nemam više crvenu kartonsku ambalažu u kojoj serum dođe na početku. Jeste li probale ovaj serum? Imate li namjeru ? Koji vam je omiljeni serum općenito? :D

*PR Sample 

Thursday, March 19, 2015

Novi Sad weekend

 This weekend I was on a little trip so I wanted to show you a few pictures so you can see why I wasn't here.

Za vikend sam malo putovala pa da vam pokažem i koju sličicu zašto me nije bilo. 

dunav sa vukovarske strane

The weather wasn't the greatest, but it didn't lessen the experience. This is Danube river where we walked on our way through Vukovar.

Vrijeme nije bilo baš savršeno, ali to nije ni najmanje umanjilo doživljaj. Ovo je Dunav kraj kojeg smo se prošetali u prolasku kroz Vukovar.


My corner in Hostel Kutak (Corner) ^_^

Moj kutak u Kutku ^_^

Petrovaradinska tvrđava

Petrovaradin fortress :D

Pogled na Petrovaradinsku tvrđavu :D

pogled na Dunav s petrovaradinske tvrđave

Danube, Danube

Dunav, Dunav

crkva novi sad

Little bit of a night time atmosphere

Malo noćne atmosfere

tu smo pili kavu

A walk, a coffee :)

Šetnja, kavica :)

most novi sad strand

Bit of a pretty weather on our way back so we can take it a bit easier :) All in all an excellent trip, may it be repeated as soon as possible :)

Lijepo vrijeme na odlasku da to bar malo lakše podnesemo :) Sve u svemu put za 10, ponovilo se :)

Sunday, March 8, 2015

Essence In the nude lipliner

It's been a while since I reviewed Essence lipliner lip pencils, if you are interested in those swatches here is Soft berry and rest of the lipliner lip pencils. Since then some new shades appeared, like this one for example that is called In the nude. 

Ima  već neko vrijeme otkad sam recenzirala Essence lipliner olovke, ako vas zanimaju ti swatchevi tu su Soft berry i ostale lipliner olovke. Od tada su dobili neke nove nijanse, kao recimo ovu koja se odaziva na ime In the nude.

Essence In the nude olovka za usne

Like you can read on other posts this lip pencil is creamy and nice to wear. In the warmer places it can be slightly too soft but that makes it so comfortable to wear like a lipstick. It doesn't dry out my lips, but still lasts pretty well. 

Kao što ste mogli pročitati u prošlim postovima i ova olovka je kremasta i ugodna za nošenje. Na toplijim mjestima može biti lagano premekana, ali to je ono što je i čini tako ugodnom za nošenje, kao da je recimo ruž a ne olovka. Ne isušuje usne, ali još uvijek prilično dobro traje. 

Essence In the nude recenzija

These lip pencils still cost only 8,90 kn which is amazing to me, so cheap but so good. This is a brownish nude shade that is not really a kind of shade I'm used to wearing but it seems that years have caught up with me and I'm starting to slightly like them XD Well, you tell me what do you think about that?

Ove olovke za usne koštaju samo 8,90 kn što mi je super, tako jeftine, a tako dobre. Ovo je smeđe nudeasta nijansa koja nije baš nijansa kakvu sam navikla nositi, ali čini se da me godine sustižu i počinju mi se sviđati i ovakve XD I recite mi što vi mislite o tome?

Wednesday, February 18, 2015

Dr. STRIBOR Ruža i argan krema za lice

Ovo je druga DR STRIBOR krema koju sam probala i koju recenziram, prva nažalost nije dobila zeleno svjetlo, a što mislim o ovoj obavezno pročitajte u nastavku posta :)

Dr. STRIBOR Rose argan face cream

Prvo pokoja sličica, pakiranje je bijela plastična teglica, pozdravljam neprozirnost pakiranja jer je to uvijek bolja varijanta za sve kreme. Ono što me lagano iritira su slova koja se pogotovo zbog toga što krema ima ulja jako skidaju svaki put kad ovlaš prođem preko i ostavljaju crne tragove na prstima. Ne podržavam, ali ni ne zamjeram pretjerano jer je bitnije ono što je unutra. Krema ima standardnih 50 mL i košta negdje oko 85 kn i može se kupiti u Ljekarnama zagrebačke županije kao i drugim prodajnim mjestima. 

Dr. STRIBOR yellow face cream

Ovo je gusta krema žarko žute boje koja potiče od karotenoida unutar kreme. Za razliku one Vanilija i Naranča kreme ova mi je fantastična. Žao mi je što je navedena kao hranjiva krema za suhu kožu jer i meni mješovitoj sjajno odgovara. Istina trenutno je hladnije vrijeme i moja koža je mrvicu suša, ali joj ova krema baš sjajno paše. Dovoljno hidratizira, a onaj masniji dio stiti kožu od hladnoće i vjetra koji isušuje. Ljeti je nemam namjeru koristiti jer mi je sigurno premasna, al i tako je uskoro gotova pa neće dočekati ljeto :)

Dr. STRIBOR face cream

Spomenuh da je krema žuta, ono što se meni dogodilo da je sad pri kraju, a i pogotovo na početku krema u jednom svom dijelu izgubila boju, tj. postala je bijela. To se dogodilo zbog oksidacije karotenoida, nema nikakav efekt, ali se gubi onaj dobar efekt koji ti karotenoidi daju. Svakako ne otvarajte kremu dok je nemate namjeru korisiti jer čim uđe zrak i svjetlost unutra počne oksidacija. Nisam još spomenula miris, ova krema ima intenzivan miris po ruži, meni osobno nije bio pretjerano drag, ali mi nije ni toliko smetao. Ako ne volite kreme koje jako mirišu preskočite. Svakako da sumiram, solidna krema, koristila bih je ponovno, ali je zasad nemam namjeru ponovno kupovati. Svakako bi je preporučila onima s suhom i blago mješovitom kožom, jako lijepo i puder sjeda na nju dok bi za one koji naginju na masniju stranu ipak upozorila da je premasna za takvu kožu. I da ova definitivno nije komedogena \0_0/ Jeste probali Dr STRIBOR kreme? Imate namjeru?

*PR Sample

Wednesday, February 11, 2015

Liebster blog award

Utegana sam duplo pa rekoh ipak ne mogu izbjeć oba puta (da je jednom možda bi i  mogla ^_^).  Zločestoće koje su me tagale su Lil' mee i Ferovka

Lil' mee pitanja:

1. U kojoj bi stranoj zemlji najradije živjela i zašto?
U mnogima, nisam sigurna, nekako u zadnje vrijeme Engleska, Francuska, Švedska i Norveška vode u svemu tome

2. Imaš li kućnog ljubimca? Ako imaš, napiši nešto o njemu. :)
Nemam :(

3. Koja su tvoja tri najdraža tekuća pudera?
Bourjois Healthy mix serum kojeg nažalost više nema, Catrice All matt plus i Vichy teint ideal za suhu kožu


ljubicasti make up look


4. Voliš li više nude ili intenzivne ruževe? Navedi nekoliko najdražih.
Primjeti li se? Intenzivne definitivno :D Berry me home koji će biti opet spomenut, Tell me a berrytale, Matt about pink


5. Jesi li ikad imala neku ludu/neobičnu boju kose?
Ne nisam nikad imala nijednu drugu boju osim svoje prirodne, a kamoli neku ludu :D


6. Kada je i kako počelo tvoje zanimanje za kozmetiku?
Još negdje od malih nogu kad mi je prijateljeva majka lakirala nokte :D Vlastito kupovanje kozmetike je počelo negdje u srednjoj školi kad sam imala lovu za nju :)


nebo i more


7. Ljetovanje ili zimovanje, more ili skijanje?
Ljetovanje i more uvijek i zauvijek ništa zimsko ni ne dolazi u obzir

8. Koje ti je žensko, a koje muško ime najljepše?
Već stoljećima Petar i Elena, al nemam neko objašnjenje za to


9. Znaš li/voliš li kuhati?
Znam ali ne volim XD kad kuham samo za sebe nije mi fora, al stignem s vremenom više kuhat

10. Kada bi dobila priliku postati dio tima nekog kozmetičkog branda, koji bi brand odabrala?
Ne znam zašto, ali Lancome mi je prvi pao na pamet pa neka ostane tako
11. Imaš li girl crush iliti tko je najljepša žena na svijetu? :)
Marion Cotilliard uvijek prva pada na pamet :D


Ferovkina pitanja:

Koje šiljilo koristite za šiljenje olovaka za oči i usne?
Ne znam točno, mislim da je neko Essence koje sam davno kupila koje ima veći i manji otvor

Jeste li redoviti u pisanju postova?
Više nisam :( valjda će se i to promijenit

Kako izgleda vaš makeup kutak iz snova?
Pa ne sanjam previše o tome, al nekakva klasika make up stol sa velikim ogledalom puno svjetala i ladicama za cijelu kolekciju

Razumiju li ljudi oko vas vašu opsesiju kozmetičkim proizvodima?
Neki da, a neki ne ovisi koliko sami vole kozmetiku

Možete li izdržati tjedan dana bez korištenja dekorativnih proizvoda?
Nije se odavno dogodilo, ali naravno da mogu :D

Odobravate li testiranje kozmetike na životinjama?
Kako kad i kako za što

Imate li kućnog ljubimca?
Nemam

ulice iz zagreba iz visine


Jesu li društvene mreže dobro ili zlo modernog svijeta?
I jedno i drugo, ovisi kako se koriste, čini mi se da zasad ipak ima više dobrog

Bez kojeg kozmetičkog proizvoda ne izlazite iz kuće/stana?
Kreme za lice, a ako je dekorativa u pitanju, pokušavam ne preskočit korektor iako ide i to ponekad

Koliko različitih operacijskih sustava ste isprobali?
Jedan, možda bi trebala još koji XD

Kako se zove nijansa vašeg najdražeg ruža za usne?
Joj preteško pitanje XD Berry me home rekla bih :D

I to je to, trebala bih taggati dalje, ali ne znam više tko je pisao a tko nije, tako nek ostane ako niste radili i imate želju slobodno se smatrajte tegani :) p.s. budući da mi se nije dalo ni smišljat pitanja, odaberite 11 od ovih 22 ili koliko god ih hoćete :)