Saturday, September 27, 2014

What have I learned in my 10 years of blogging

I can't remember the exact date of opening my first blog, but if my memory serves me it was in 2004. As you might realise this is not my first blog address, my blogging started on then very popular blog.hr and as a young and stupid girl I deleted my first blog so in it's place is another (abandoned) blog, next one still exist but it can't be read and I forgot my username and password from back then so I can't revive it if I want to. The other ones still exist and some can be read and some can't. And then I finally came here, Lendoxia, finally a nickname that is unique and just mine, it's no wonder that I don't want to leave it. I’ve been here for more than four years, a little bit more and half of my blogging time will be here. I’ve started with the usual teenage themes, more of an online diary since I wrote a paper diary then in which to my surprise it wasn’t noted that I opened an online blog. During that time I really appreciated my anonymity and I kind of didn’t want anyone who knows me to read it and it gave me a certain freedom in my writing. Today things are different, you can even see my face on the blog, but today I don’t write about such personal stuff anymore. This might be the most personal post ever if you want to look at it like that. If you wonder why something like this on a beauty blog, well as I like to say, my blog my rules :D


Ne sjećam se točnog datuma, otvaranja prvog bloga, ali ako me sjećanje ne vara bilo je to još sad pomalo i davne 2004. Kao što i pretpostavljate ovo nije moja prva adresa, bloganje sam započela na tad još jako popularnom blog.hr-u i  kao mlado i ludo stvorenje prvi blog sam obrisala pa je sad na njemu neki drugi (napušteni), idući još uvijek postoji, ali ne može se više čitati, a ja sam izgleda zaboravila username i password od tad, tako da mi je i taj nedostupan, idući su također još uvijek postojeći, al neki se mogu čitati, neki ne. I onda sam se konačno skrasila ovdje, Lendoxia, konačno nadimak koji je jedinstven i samo moj, nije ni čudo da ga ne želim napustiti. A već i tu ide pomalo ka četvrtoj godini, još malo pa pola mog bloggerskog staža će biti na ovom blogu. Počela sam s pisanjem uobičajenih tinejđerskih tema, onako pomalo dnevnički jer sam u to doba pisala i dnevnik, u kojem se na moje trenutno čuđenje nije nikad pronašao podatak da sam otvorila blog. U to doba sam još jako cijenila svoju anonimnost i zapravo nisam htjela da me itko tko me pozna čita, to mi je davalo određenu slobodu u izražavanju. Danas su stvari drugačije, danas možete i moje lice vidjeti na blogu, ali danas ipak više ne pišem o tako osobnim temama. Ovo će još možda biti i najosobniji post do sada, ako ga želite tako gledati. Ako se pitate zašto ovakvo nešto na beauty blogu, eh kako volim reć moj blog moja prčija :D


blogerica o bloganju lendoxia


After this painfully long introduction I will tell you ten things I learned, one for each year of my blogging ^_^


Nakon ovog bolno dugog uvoda popisat ću vam deset stvari koje sam naučila, po jednu za svaku godinu bloganja ^_^


ucenje o bloganju


1. Maybe the most important one. There is a learning curve, you won't know everything right away but you will learn a lot longer you do it. This is a reason why is better to start right away then have million excuses why you won't do it. If I waited for a better camera I still wouldn't open up a blog or do any of the videos. And do you really want to wait to do something that you will love, or maybe you don't want to do it at all if you are constantly putting it off.


1. Možda i ono što je najvažnije. S vremenom ćete naučiti puno toga, naravno da ne možete znati odmah sve od početka, ali ćete puno naučiti što dulje blogate. Ovo je jedan od razloga zašto je bolje početi odmah nego imati milijun isprika zašto ne početi odmah. Da sam čekala bolji fotoaparat još uvijek ne bih otvorila blog niti napravila ijedan video. Želite li stvarno čekati da radite nešto što ćete voljeti ili možda zapravo to ni ne želite raditi ako stalno odgađate.fotografija kod bloganja


2. Photography is important, good, clear, well lighted photographs are what everyone is looking for, you don't need mad Photoshop skills (in fact I don't like when there are too much alterations so the picture doesn't reflect real life but a heightened reality) just learn to use your camera, how to focus, which setting to use and find the best light possible, natural diffused light is always the best. As a beauty blogger, take pictures whenever you can in daylight so you always have proper pictures, artificial light is fine sometimes, but it shows in pictures. Also for beauty bloggers make sure your swatches are as color accurate as possible, they are no use to anyone if they aren’t.

2. Fotografije su bitne, dobra, jasna, dobro osvijetljena fotografija je ono što svi traže, ne trebaju vam neke lude vještine u Photoshopu ( dapače osobno ne volim kad su fotke toliko izmijenjene da ne prikazuju stvarnu sliku nego neku poboljšanu realnost). Samo naučite koristiti svoj fotoaparat, kako fokusirati, koje opcije koristiti na aparatu i kako naći najbolju moguću svjetlost, prirodno difuzno svjetlo je uvijek najbolje. Kao beauty blogger najbolje je fotografirati na dnevnom svjetlu tako da uvijek imate dobre slike, umjetno svjetlo je ponekad uredu, ali se primijeti na fotkama. Također pobrinite se da su vam swatchevi što je moguće točniji jer nikome nisu od koristi ako nisu točni.

zajednica kod bloganja


3. Comments, answer them, all, don't skip somebody, imagine how would you feel if somebody talked to everyone else and ignored you, you don't want to make somebody feel like that. I was guilty of this in the beginnings of this blog and that's something I regret now, I didn't have that much time and made excuses, now I reply to everyone, even a simple thank you is enough :) And comments create a community and community and good relations among readers fellow bloggers are really important.

3. Komentari, odgovarajte na njih, na sve, nemojte preskakat nekog, zamislite kako bi se vi osjećali da netko priča sa svima ostalima i baš vas ignorira. Moram priznati da sam bila kriva po ovom pitanju u početcima ovog bloga i to je nešto zbog čega sad žalim, ali onda nisam imala toliko vremena i nalazila sam isprike za to, ali sada odgovaram svima, čak i jednostavni hvala je dovoljan :) Komentari također stvaraju zajednicu, a zajednica i dobri odnosi između čitatelja i kolega blogera su jako bitni. 


redoviti raspored postanja


4. Regularity, I know we all have lives offline but your blog would do much better with regular updating. People like to know that something new will wait for them when they visit your blog at a certain day. I became terrible at this especially in the past year but I try my best to post on some kind of a schedule, but sometimes it just doesnt work out, don't stop writing just because you can't be regular.

4.Raspored i redovito objavljivanje, znam da svi imamo offline živote, ali blog stvarno profitira od redovitog postanja. Ljudi vole znati da će ih nešto novo dočekati kad posjete vaš blog na određeni dan. Ja sam postala grozna po ovom pitanju, pogotovo u zadnjih godinu dana, ali pokušavam se držati nekog rasporeda (ne kažem da mi ide XD). Ako ne uspijevate, nema veze nemojte prestati pisati samo zato jer ne možete biti redoviti.

uzivaj u bloganju

5. Write for yourself as well as for others. If you don't write for yourself you won't last long. I've seen thousands of (great) blogs that got neglected and it's always sad to see. Only few persist and write for a long time. If you change addresses as I have let your old readers know where you've switched and if they still want to read your blog that's great :D If you change subjects that might not be everybody's cup of tea anymore but it's important that you like it.

5. Pišite za sebe, kao i za druge. Ako ne pišete za sebe nećete dugo izdržati. Vidjela sam tisuće (sjajnih) blogova koji su ostavljeni zanemareni i uvijek je to tužno vidjeti. Samo rijetki ustraju i pišu dugo vremena. Ako promijenite adresu na kojoj pišete javite starim čitateljima promjenu tako da ako još uvijek žele čitati to mogu napraviti ako žele što je super :D Ako promijenite i tematiku možda neće više svima odgovarati, ali bitno je da se vama sviđa.


originalnost kod bloganja


6. Originality, no one wants to read same 10 blogs, put your version of things on the display. Truer to yourself that you are more people with the same views and opinions will gather around, and for those who don't discussion is always a good thing if all sides are polite and use arguments instead of screaming insults.

6. Originalnost, nitko ne želi čitati 10 istih blogova, stavite viđenje iz vašeg kuta. Što ste sličniji sebi više ćete privući ljudi sa istim pogledima i mišljenjima oko sebe, a za one koji se razlikuju diskusija je uvijek dobra stvar dok god su obje strane pristojne i koriste se argumentima umjesto deranjem i uvredama.


privatnost kod bloganja


7. Choose what you share, once it's out there, it's out there forever. You might forget about it but the internet won't. You don't have to share everything about your life, it's nice to know about the person behind the blog, but some stuff is for friends only.

7. Birajte što dijelite, jednom kad je vani, vani je zauvijek. Možda ćete vi zaboraviti, ali internet neće. Ne morate dijeliti sve o svom životu, da lijepo je poznavati osobu iza bloga, ali neke stvari ipak ostaju samo za prijatelje. 


negativnost na blogovima


8.  Negative comments are also part of the experience, over the years I'm surprised how few I've had but it really depends on how you handle them. Don't take them to heart, nobody can now you well enough through your blog to judge you personally. Constructive criticism is in my opinion great, it makes you do better. I'm my own worst critic anyways so there is nothing much that someone other can say that I don't already know.

8. Negativni komentari su također dio iskustva, moram priznat da me čudi da tokom godina ih nisam skupila mnogo, ali ovisi sve i o tome kako se nosite s njima. Ne uzimajte ih k srcu, nitko vas ne može dovoljno dobro poznavati preko bloga da bi vas mogao osobno procijenjivati. Konstruktivna kritika po mom mišljenju je uvijek sjajna, jer tjera nas da budemo bolji. Osobno sam si najoštriji kritičar i nema baš mnogo stvari koje mi može netko istaknuti da ih već sama ne znam.

inspiracija kod bloganja


9. Inspiration comes and goes, try to write all your ideas for days you have none. Also more you write, better you become. That goes with anything in life, but in writing is really important, you learn to choose your words better, your grammar gets better (especially if you write in foreign language, both of these things are important. I remember how long it took me to write my first posts in English, now I write them as fast as Croatian parts).

9. Inspiracija dođe i ode, pokušajte zapisivati sve svoje ideje za one dane kad nemate nijednu. Također što više pišete, bolji ćete postati. Kao i sa svime u životu, ali kod pisanja je to jako važno, počnete bolje birati riječi, gramatika vam postane bolja (pogotovo ako pišete na stranom jeziku, obje stvari su važne, znam koliko mi je trebalo da svoje prve postove napišem na engleskom, sad ih pišem jednako brzo kao i djelove na hrvatskom).


izrazavanje misljenja kod bloganja


10. Last but not least, I have a voice! I'm still not a person who will shove their opinion down someones throat, but I've learned that voicing your opinions is necessary and how better to do that in this age but to put it on the internet where everyone can read it.

10. Zadnje, ali ne najmanje važno, Ja imam glas! Još uvijek nisam osoba koja će nametati svoje mišljenje nekome, ali sam naučila da je izražavanje svog mišljenja nužno i kako bolje to napraviti u ovo doba nego ga staviti na internet da svi mogu pročitati. 

I hope you liked this type of post and weren’t too bored with it. If you want more of advice post like these (maybe even about some technical stuff about blogging, like how to set up a blog, analytics...) please let me know so I can get around and write them, it only took me about a year for this one ^_^

Nadam se da vam se svidio ovakav tip posta i da vam nije bilo previše dosadno. Ako želite više ovakvih postova sa savjetima (možda više oko tehničkih stvari kod bloganja, kao kako otvoriti blog, analzticsi...) samo mi recite tako da znam i da ih mogu početi pisati, za ovaj mi je trebalo samo jedno godinu dana ^_^

58 comments:

 1. Ja moram početi odgovarati na komentare - sve ih pročitam a odgovorim na vrlo malo.. Prije sam odgovarala na svako, moram nanovo početi s tim :)

  ReplyDelete
 2. Odličan post i za početnike i za nas koji smo malo duže u ovome. Ja blog pišem od 2011. i definitivno svako malo saznam nešto novo, neke ideje mi se stvore, otvore mi se nove mogućnosti... Zato je blogovanje lepo :) I da, volela bih da pročitam nešto o analytics stvarčicama, tek sam skoro pokrenula google analytics, pa mi fali informacija :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Morat cu se onda uhvatit pisanja i dalje, svakako mora bit brze gotov nego ovaj XD

   Delete
 3. fora savjeti!
  meni je ovo inače treći blog. prvi sam otvorila davne 2008., kada sam se prvi put zaposlila i shvatila da cijeloj bližoj okolini idem na zadnji živac pričama s posla i kukanjem o poslu, pa sam otvorila blog da verbaliziram svoje frustracije. na blog.hr, naravno. :) pisala sam ga nekoliko godina, i u tom razdoblju je stekao lijepu publiku... ali, nažalost, kada pišeš osobni blog o svom profesionalnom životu, prije ili kasnije će ga početi pratiti i ljudi koji te poznaju i shvatiti tko si. u jednom trenutku sam shvatila da važem svaku riječ jer previše osoba oko mene zna da sam to ja, više nema spontanosti, prešutim neke stvari koje bih ustvari rado napisala... i pustila sam ga da lagano zamre. još uvijek postoji, ali zadnji post je napisan prije skoro 3 godine.
  drugi blog je bio pokušaj nail-bloga. nakon svega nekoliko postova zaradila sam kožnu infekciju :facepalm: i ruke apsolutno nisu bile reprezentativne. dok sam je se riješila i dovela u stanje za slikanje, zaboravila sam lozinku.
  treći blog pišem sada, iz drugog pokušaja, i pišem ga isključivo za svoju dušu, jer nemam u bližoj okolini nikoga tko razumije moju zaluđenost lakovima i tko je u stanju prikladno cijeniti novi topper, stamping pločicu ili LE nijansu. :) (naravno da, kao i na početku blogerske karijere, unatoč tome imam strašnu potrebu izverbalizirati to... pa računam, ovdje oni kojima sam dosadna imaju iksić u gornjem kutu ;) )

  ReplyDelete
  Replies
  1. joj da svi smo pocinjali s ispucavanjim frustracija, sto je bar meni u tinejderskim danima bilo veoma korisno :D al sam se s vremenom pocela odmicat od tih tema prema nekakvim lifestyle i zavrsila na beautyu, a za fangirlanje o kozmetici su blogovi dusu dali, cak i kad ostatak svijeta ne razumije :)

   Delete
 4. Super je pročitati savjete nekog tko ima toliko blogerskog staža! :) I svakako navijam i za ostale postove o kojima si razmišljala - tehničke stvari, analytics - ima nas puno koje će to zanimati! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Morat cu ocito samo da se opet ne razvuce toliko :D

   Delete
 5. Slazem se sa svim sto si napisala, stvarno realni savjeti..kao i ti, imala sam tri bloga na blog.hr i imam to dugo iskustvo, ali bloganje je onda bilo nesto drugo, ovi beauty blogovi su skroz treca stvar naspram onih nasih osobnih ispoljavanja (koji su ustvari bili dosta kreativni) :D od svega sto si napisala najvise se slazem s ovim da treba poceti odmah, sad zalim da nisam pocela jos pred tri godine jer sam i onda vec sve vas druge citala i sa ovim da treba pisati i za sebe i odrzavati vezu sa zajednicom, jer mi je to nekako najbolje pomoglo. Super post! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hvala :) Da steta za cekanje, ja sam samo jedno krace vrijeme cekala dok nisam kupila bilo kakav fotic jer s mobitelom nisam nista mogla, al tad sam znala da me beauty bloganje zanima jer sam imala vec par postova i na starom blogu pa sa pozurila s kupovinom fotica, a i obozavam fotografiju tako da mi nije puno trebalo da se odlucim. Najbitnije je ipak da si pocela, mnogi tako odgadjaju pa nikad ni ne pocnu

   Delete
 6. Odličan post draga :D Ovo je moj drugi blog, prvi je bio moje razglabanje o svakodnevnim događajima i u tom vremenu mi je to odgovarala jer sam trebala negdje izbaciti negativnu energiju. Blog koji danas pišem je moj hobi koji volim i uživam u svakom postu :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hvala :) Svi smo ocito imali bar jedan rant blog :D tko zna mozda smo se i citali nekad davno :D

   Delete
 7. Odličan post i potpisujem sve što si rekla :) Ja sam isto već veteran u blogerskom svijetu, imala sam ih par, a sjećam se da sam prvog otvorila isto na blog.hr-u doslovno čim se pojavio i to na satu informatike. Svi ti blogovi su mi bili jako dragi i žao mi je što nisam sačuvala bar neke njihove postove za uspomenu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. da meni je za taj prvi bas bas zao, al sreca iz tog perioda imam dnevnike kad se hocu podsjetit koliko sam bila blesava :D

   Delete
 8. ju, deset godina! pa to je desetljeće života! čestitam :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. je, uskoro cu moc rec da blogam vec trecinu zivota :O ^_^

   Delete
 9. odlican post, cestitam na tako dugoom bloganju i slazem se sa svime, osobno imam svoj blog tek nekoliko mjeseci iako pratim i redovito citam razne blogove vec dugi niz godina. kao sto si sama rekla treba se dogovoriti sam sa sobom i otvoriti blog jer sam uvijek mislila kako necu biti dovoljno dobra u tome, tesko je biti pocetnik kada su vec svi napredni, uvijek sam nalazila tisucu isprika...i jedan dan rekla dosta je idem otvorit pa sta bude :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ma svi koji blogaju vec dugo vremena se ipak jos uvijek sjecaju koliko toga nisu znali na pocetku, ono sto mislim da je bitno je volja za ucenjem :D i super da si se odlucila uvijek je bolje probat nego zalit kasnije

   Delete
 10. jako mi se sviđa ovaj post. niti ja nisam imala negativnih komentara (previše), nadam se da će tako i ostati.

  ReplyDelete
  Replies
  1. nadam se i ja nije ih lijepo citati :)

   Delete
 11. Jako mi se sviđa ovaj post i skroz je realan. Meni je žao da nisam krenula ranije, uvijek sam to odgađala zbog neke sramežljivosti, a sada baš obožavam pisati i tipkati svoja iskustva o isprobanim proizvodima :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Super je onda da si pocela i zavoljela :D ponekad nam treba vise vremena da se ohrabrimo na neke stvari, mozda bi i meni sad trebalo vise vremena, onda kad sam zapocinjala sam bila mlada i luda pa nisam imala tog srama nekog

   Delete
 12. I ja sam počela davno s bloganjem. negdi u 6.-7. razredu i to o nekim random, dnevničkim temama kao i ti :)
  Sada su ti blogovi prošlost a beauty blog na ovoj adresi je sadašnjost i budućnost, baš kao i tebi.
  Savjeti su vrlo korisni i sa nekima se stvarno mogu povezat! Neka nam ti još dugo pišeš i snimaš videiće!
  :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bit ce nadam se :) a zanimljivo mi je kako nas puno ima slicnu putanju pisanja :)

   Delete
 13. Svaka čast na tako dugooom pisanju :)
  Super je post i savjeti su (bez previše kićenja) realni i korisni!
  Ja osobno u zadnje vrijeme nemam previše free vremena i razmišljam o prekidu bloganja (ionako nam je beauty blog zajednica velika tako da jedan manje - nikome ništa!)... ali mi vragec opet ne da mira pa sklepam dvije-tri riječi i objavim post :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hvala :) A ti da se nisi usudila prestajat uvijek nam trebaju kvalitetni blogovi poput tvog makar i rjedje pisala :)

   Delete
  2. Kvalitetni?!? Moj?!?
   Pa ako ti tako kažeš onda ti puno hvala :* <3

   Delete
 14. Odličan post, al stvarno odličan! Mogao bi se bez problema preimenovati u 'Vodič za beauty blogere' :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hehe hvala, ipak se nesto nauci tokom svih tih godina :D

   Delete
 15. Vidim da dosta nas koji sad pišemo blogove je imala i nekada. Ja sam isto prije pisala blog, promijenila sigurno jedno 3 adrese, isto je bio dnevnik :D I može se naći još uvijek haha.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jednom kad se zarazis blog virusom gotovo ti je ne mozes prestat :D

   Delete
 16. Vala ćeš se naodgovarati :D Vidi koliko komentara :)
  Slažem se sa svime što si napisala. :)
  Pozdrav!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Grozno ha XD ma volim ja odgovarat na komentare pogotovo kad su ovako super :)

   Delete
 17. Odličan post,jako koristan i slažem se u potpunosti sa svim napisanim :)

  ReplyDelete
 18. Nisi još odg na komentare!! :D Šalim se, i ja se trudim odg na sve komentare, pa makar i ako je to za nekoliko dana.
  Bogme si skupila dobar staž, trebala bi početi neko mirovinsko već uplaćivati ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. grozno jel da i ovakvo sramotno odgovaranje u dva ujutro, katastrofa :D bome da mi radni staz ide s blogerskim dobro bi to bilo

   Delete
 19. davne 2000 i neke odlučila sam otvoriti svoj blog jer sam tada bila u jednoj modeling agenciji :D i tad shvatim koliko me zapravo strah i odlučim zatvoriti blog. onda sam 2009 otvorila svoj blog na kojem sam počela stavljati slike svojih radova (nakit i ostalo) a dvi godine kasnije svoj beauty blog. večinu ovih savjeta nisam znala nego sam učila u hodu. praktični savjeti su dolazili tek kasnije nakon nekog vremena kada bi ih blogerica kao ti napisala. evo me danas, guram i dalje, polako u treću godinu beauty bloganja ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. bas blog ili web, mislim da se blogovi nisu kod nas bas tako rano pojavili, al nisam sigurna koliko sa dobro upucena jer tad nisam znala ni za jedan blog. a da ovakve stvari se pokupe usput ne mozes ih naucit drugacije

   Delete
 20. Vau, 10 godina...svaka čast! :)
  Ja ne mogu da zamislim toliki staž, tek sam u svemu ovome par meseci...čini mi se daleko i godinu dana da doguram. :)
  Ovi saveti su jako korisni, a i nteresuju me i oni tehnički...dosta stvari sam već skontala, ali uvek se nađe i nešto novo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. a probat cu bar neke krace savjete jer znam da mnoge zanima, a pogotovo na hrvatskom nema bas toliko savjeta, a sto se vremena tice malo pomalo prodje to :D

   Delete
 21. Jos ovakvih postova, definitivno! I nije problem neredovito pisanje, vec odustajanje od pisanja :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. vidim da ima zainteresiranih definitivno cu se morat bacit na tipkanje :D a da odustajanje je najgore, pogotovo kad jako volim neki blog, ima ih koje jos ne mogu prezalit a vec godinama ne postoje :(

   Delete
 22. Draga moja, ponoviti cu sto su djevojke napisale - odlican post!
  Mislim da bi trebala nastaviti sa pisanjem i pod time mislim da nam se cesce javljas jer te volimo citati - obviously, jel :D ♥

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hvala :) A morat cu pocet bit cesca, stalno mi je to na glavi, ali nikako da se potrefi i da pisem redovito opet

   Delete
 23. Potpuno odobravam sve ovo o cemu si pisala :-) U potpunosti se slazem sa tackom 3, ponekad je dovoljno i jednostavno "hvala" za svaki ostavljeni komentar. Sto se tice tacke 8. negativni komentari su stvarno deo iskustva, eto ja imam neku tamo koja mi stalno nesto prigovara kad objavim nesto zeleno, hihihi! :-) Originalnost i dobre fotografije, vrlo bitne stvari, a sto se tice redovnosti, to nekad ume da postane "nocna mora" sto nikako ne valja, treba uspeti biti redovan ali na prvom mestu uzivati u tome sto radis/objavljujes...
  Lepo je napisala Josipa... koliko godina ti jos fali do odlaska u penziju? :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ma samo joj reci da je gunjdjalo :D a do penzije ne znam, koliko mi treba 40 godina staza? odradih cetvrtinu onda :D

   Delete
 24. a ženo, da se bar ovaj staž plaća, ne bi bilo loše, ha ;)
  dobar post, istina živa da se puno toga nauči u hodu... i da treba u svemu tome uživati :D
  neka tebe s nama i kroz idućih 10 godina :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. uopce ne bi :D da bar jos deset vidjet cemo sto buducnost nosi

   Delete
 25. ovo ti je baš super post! i čestitam ti na velikoj obljetnici kad bila da bila! e, i naravski, nas blogere (dakle, nas blogere koji nemaju pojma o nekim detaljima) definitivno zanimaju savjeti o bloganju. :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. hvala <3 bit ce valjda opet neki post samo treba dobit inspiraciju i uhvatit vremena za natipkat

   Delete

Thank you for coming and reading, please leave a trace of your presence here I love reading your comments :)