Thursday, February 27, 2014

The Wedge

Yesterday I realized I still haven't shown you one of my blue beauties, which is so wonderful I have to show you even though it was part of a limited edition that passed a while ago. 

Jučer sam shvatila da vam još nisam pokazala jednog plavog ljepotana, koji je toliko divan da vam ga jednostavno moram pokazati unatoć tome što je bio dio limited kolekcije koja je već davno prošla.

essence tirkiznoplavi lak za nokte

This is Essence The Wedge from Show your feet limited edition (which was available only in Muller for a short time and it isn't part of the SYF regular asortment) It's creamy blue green that is more blue than green and it doesn't like to take pictures very much, but I think I caught the color well in these pictures. On the first picture there are two coats with top coat in the shade. 

Ovo je Essence The Wedge iz Show your feet limited kolekcije (bio je dostupan samo u Mulleru kratko vrijeme i nije dio stalne SYF postave nažalost :( ) Kremasta plavo zelena nijansa koja naravno puno više vuče na plavo, ne voli se baš jako slikavat, ali mislim da sam je čak dobro uhvatila na ovim slikama. Na prvoj slici su dva sloja s top coatom u sjeni.

essence the wedge syf kolekcija

And in this picture it's all the same bit the picture is in the sun. This nail polish stains a little and it's not easy to clean up after polishing, but a base coat solves the problem of staining so it's not one of those horrible ones that will make your nails blue for forever. Staying power is not great, today already I have a few chips and if it wasn't for the color I wouldn't be satisfied :) Since this one is not available anymore do you maybe know of a dupe, to me first comes to mind one of the new Rimmel nail polishes, I have to go and compare them one day :)

A na ovoj slici je sve isto samo na suncu. Ovaj lak pomalo staina nokte i nije baš jednostavan za počistiti greške, ali base coat rješava stvar tako da nije jedan od onih najgorih delinkvenata koji će poplaviti nokte. Trajnost mu je li la, već danas imam poprilično chippanih mjesta, da nije boje ne bi bila zadovoljna :) Budući da ovog više nema u prodaji, znate li možda za neki dupe, meni na prvu pada na pamet jedan novi Rimmel, morati ću ih otići usporediti jedan dan :)

Sunday, February 23, 2014

Matching manicures: French manicure

Another Sunday and I didn't want to be a partybreaker and skip this weeks manicure. I was struggling a bit because recently I shortened my nails a lot and in my head french manicure and short nails don't get along very nicely. So I combined all the things I don't like, short nails, french manicure and the bane of my existence green nail polish. ^_^ Oh and doing the line free hand and without tape. 

Evo još jedne nedjelje i nisam htjela propustit zabavu i preskočit manikuru ovaj tjedan. Malo sam se mučila oko ideje jer sam nedavno skroz skratila nokte i u mojoj glavi kratki notki i francuska manikura ne idu zajedno. Tako da sam odlučila kombinirat sve stvari koje ne volim, kratke nokte, francusku manikuru i najveće zlo u mom životu, zeleni lak za nokte  ^_^ Oh da ne zaboravim i povlačenje linije rukom bez selotejpa.

zelena francuska manikura na kratkim noktima

Well considering all the things listed above it turned out pretty decent, my lines are a little wobbly but I hope you don't mind that too much. I used Essence Crazy me and Catrice Spruced up, both limited editions from few years ago. This manicure reminds me of the beginnings of this blog, maybe it's not a bad thing after all :) As always check out rest of the girls in the Inlinkz below :)

Kad se uzmu u obzir sve stvari koje sam gore navela, mislim da je ovo čak i pristojno ispalo, malo su mi linije neravne, ali nadam se da vam to ne smeta previše. Koristila sam Essence Crazy me i Catrice Spruced up, oboje iz limitiranih kolekcija koje su bile aktualne prije par godina. Ova manikura me podsjetila na moje blog početke, tako da i nije tako loše ovo sve na kraju. Kao i uvijek pogledajte što su druge cure napravile u Inlinkz-u koji je ispod  :)

Friday, February 21, 2014

Essence My favorite milkshake

You all know my love for swatching discontinued products :P Just kidding but when I swatched it, it was just going away (maybe it can still be found in some places) and I couldn't make it appear on the blog before now, sorry :) This is Essence My favorite milkshake and it's milky pale peach color. 

Svi znate za moju ljubav za swatchanjem diskontinuiranih proizvoda :P Malo se šalim, swatchala sam ga taman kad je objavljeno da izlazi iz asortimana (moguće da se još da pronaći na ponekim mjestima), ali nisam ga stigla objaviti do danas. :) Ovo je Essence my favorite milkshake i ovo je mliječna peachy boja.

 Essence My favorite milkshake sjajilo

This is a swatch in the shade and I think I will pair it up with Just peachy lipstick when I want to add a little bit of gloss to it. 

Ovo je swatch u sjeni i mislim da ću ga upariti sa Just peachy ružem kad hoću da je on malo sjajniji.

 Essence My favorite milkshake swatch na usnama

And this is a swatch in the sun. This one is pretty much the same in consistency as the Kiss kiss kiss that I swatched here this one is maybe a little less pigmented. I have nothing more to add to this, if you have any questions just ask them in the comments :) if you don't tell me how do you like this shade?

I ovo je swatch na suncu. Ovaj je iste konzistencije kao Kiss kiss kiss swatchan ovdje, jedino je ovo sjajilo možda nešto manje pigmentirano. Ne znam što bi još dodala ovdje, tako da ako imate ikakvih pitanja postavite ih u komentarima :) ako nemate recite mi kako vam se sviđa ova nijansa?

Tuesday, February 18, 2014

Catrice Pinkadoxa blush

 You all probably know my love for cream blushes and this one is the newest one in my collection. Unfortunately it's from Catrice limited edition called Celtica and I'm not sure about it's availability. I bought it in DM three weeks ago but I hope it still can be found. 

Svi već vjerojatno znate za moju ljubav prema kremastim rumenilima i ovo je najnovije u mojoj kolekciji. Nažalsot dio je Catrice limitirane kolekcije Celtica i nisam sigurna koliko je više dostupno. Svoje sam kupila pred tri tjedna u DMu ali nadam se da se još ponegdje može pronaći.

Catrice Pinkadoxa rumenilo

There are two shades in the collection orange one and this pinky one which is called Pinkadoxa. First picture is shot under artificial light and I tried to edit the color but it's not true to life, but swatches in the pictures down in the post are :) You get 4 g for I think 34 kn.

Dvije su nijanse u kolekciji, narančasta i ova roza koja se zove Pinkadoxa. Prva slika je fotkana pod umjetnim svjetlom i probala sam ispraviti boju, ali nije realna. Zato swatchevi na donjim slikama jesu :) Dobije se 4 g rumenila za mislim 34 kn. 

Catrice Pinkadoxa kremasto rumenilo swatch

And here is a swatch on my hand, rest of the pictures are in natural light, on the left it's blended and on the right it's heavily applied. It's hard to put too much of the product with this shade which is great :D It's a nice pinky natural color. It's a cream product but once it sets on the cheeks it gets like a satiny soft and powdery finish (without obviously looking like it).

Ovdje je swatch na mojoj ruci, ovaj ostatak slika je na prirodnom svjetlu. Na lijevoj strani je izblendano rumenilo, a na desnoj intenzivnije naneseno. S ovom nijansom je teško pretjerati što je super :D Ovo je fina roskasta prirodna nijansa. Kremasti je proizvod, ali kad se upije na obrazima ostane mekani satenasti efekt sa puderastim finišem (iako ne izgleda očito puderasto).

Catrice Pinkadoxa rumenilo lagano naneseno

Here it is lightly applied on my bare cheek, you can barely see it so it can go with bold lips or a smokey eye, which ever you prefer or just a natural look. 

Na ovoj slici je rumenilo lagano naneseno na čisto lice, pogotovo na slikama se jedva vidi tako da može ići i na izražene usne ili smokey eyes look, što god više preferirate ili jednostavno prirodni look.

Catrice Pinkadoxa blush intenzivno naneseno

And here it is applied heavier, my camera did eat up some of the color but still it wasn't too much on the cheeks but it was much more visible. How do you like this blush?

I ovdje je intenzivnije naneseno, fotić je malo pojeo boju, ali ipak nije bilo previše na obrazima ni uživo iako se bolje vidjelo. Kako vam se sviđa ovo rumenilo?

Saturday, February 15, 2014

Flormar P045 palette (neutral shades)

A little more than month ago I showed you this Flormar P043 palette and now it's time for you to see the second Flormar palette that I have and for now the last one. 

Pred nekih mjesec dana sam vam pokazala ovu Flormar P043 paletu i sad je vrijeme da vam pokazem drugu Flormar paletu koju imam i za sad je to zadnja.

flormar p043 paleta

This is Flormar P045 palette and here it is shot in the natural (slightly colder light) and as you can see it has two light and two darker shades. You get 14 g of eyeshadow, I bought it for 33 kn which I think it's still the price but sometimes they have awesome discounts.

Ovo je Flormar P045 paleta i ovdje je slikana na prirodnom (ali pomalo hladnijem) svjetlu i kao što možete vidjeti ima dvije svjetlije i dvije tamnije nijanse. U ovoj paleti dobijete 14 g sjenila i kupila sam je za 33 kn, mislim da im je cijena još uvijek ista, ali ponekad imaju i super popuste. 

flormar paleta neutralnih sjenila

Pictures on the left are in the shade, and in the right are in the sunshine. This is a swatch without a base. As expected the lighter shades are very sheer and not very pigmented, but darker ones are much better. 

Fotografije na lijevoj strani su u sjeni, a na desnoj na suncu. Ovaj prvi swatch je bez baze. Kao što sam i očekivala, svijetlije nijanse su slabo pigmentirane, ali su tamnije puno bolje.

paleta sjenila u zemljanim tonovima

Here they are over the base. It's visible that they blend quite nicely over the base. The shades are from left to right, very pale yellow with yellow shimer, pale rosy matte color which almost matches my skintone perfectly, warm medium brown with some light golden shimmer and a darker and cooler matte brown shade.

Evo ih ovdje preko baze. Vidi se da se ljepše blendaju s bazom. S lijeva na desno, nijanse su svijetlo žuta sa žutim shimmerom, svijetlo roza mat nijansa koja se skoro potpuno poklapa s tonom moje kože, topla srednja smeđa sa zlatnim shimmerom i tamnija i hladnija mat smeđa nijansa.

flormar svijetlo zuta i svijetlo roza nijansa

And I swatched these two paler shades on a greasy pencil so you can see more intense how the colors look like, blending is a little harder over this, but on the eyes it can be done :) I use this palette quite often and I'm sure I will post a look with it soon. :)

Swatchala sam ove svijetlije nijanse na masnijoj olovci da vidite kako intenzivnije izgledaju u tom izdanju, ali blendanje je nesto teze preko ovoga, ali na očima je to ipak lakše :) Koristim ovu paletu prilično često, tako da sam sigurna da će uskoro i neki look s njom se pojavit na blogu :)

Thursday, February 13, 2014

Avon Fuchsia force

In January I showed you a swatch of Avon Magnetic metal and now is the time to show you the other magnetic nail polish that I got and that's Fucshia force.

U siječnju  sam vam pokazala swatch Avon Magnetic metal laka i sad je vrijeme da vam pokažem i rugi magnetski lak koji sam dobila a to je Fuchsia force.

avon fuchsia force bez magnetskog efekta

First here it is without magnetic effect, two coats shot in the shade. This one I wouldn't wear without the magnetic effect it's too pearly for me, but this one also has the small holo particles inside.

Ovdje je bez magnetskog efekta, dva sloja u hladu. Moram priznat ovog ne bi nosila bez magnetskog efekta jer je pre perlast za mene, ali i on ima male holo čestice u sebi.

avon fuchsia force na suncu bez magnetskog efekta

You can see the holo particles on this picture in the sun. The polish dries quite quickly, has a standard brush and this one is more opaque than Magnetic metal but still it's not a one coater. All of the pictures are shot without top coat. 

Na ovoj slici mođete vidjeti holo čestice na suncu. Lak se prilično brzo suši ima standardnu četkicu i bolje pokriva od Magnetic metal laka, ali još uvijek nije samo za jedan sloj. Sve slike su slikane bez top coata.

avon fuchsia force lak za nokte

And here it is in the shade with magnetic effect, two coats if I remember correctly. You get 12 ml of nail polish for around 48 kn. I'm not sure if this shade is available right now but I hope if it isn't that it will be in the near future.

Ovo je slika u sjeni s magnetskim efektom, dva sloja ako me sjećanje dobro služi. Dobijete 12 mL laka za oko 48 kn. Nisam sigurna da je ova nijansa trenutno u prodaju, ali ako nije nadam se da će ponovno biti u bliskoj budućnosti.


avon fuchsia force magnetski lak sa holo cesticama

And the final picture is in the sun. I love the effect and this rich burgundy color that is hiding underneath the pearly magnetic particles. Do you like this nail polish?

I evo i zadnje slike na suncu. Sviđa mi se efekt i bogata bordo boja koja se skriva ispod perlastih magnetskih čestica. Sviđa li se vama ovaj lak?

Rest of the Avon swatches/Ostali Avon swatchevi  Midnight greenMandarin magicGolden Vision and Avon Magnetic metal


Disclaimer: I did not buy this product, it was sent to me by Avon Hrvatska for review. Every opinion stated in this post is honest and my own.
Proizvod mi je ustupljen od strane Avona Hrvatska za recenziju. Svako mišljenje izrečeno u ovom postu je iskreno i samo moje. 

Wednesday, February 12, 2014

Wet n wild Just peachy lipstick

I was planning on posting this last night but other things got in the way, so you are getting it now. :) A month or two ago I bought this lipstick and well it's time to write a review. 

Imala sam u planu ovo objaviti sinoć, ali su se druge stvari ispriječile tako da ga gledate sada. :) Prije nekih mjesec dva sam kupila ovaj ruž i vrijeme je da napišem recenziju. 

wetnwild lipstick

This is Wet n wild Just peachy lipstick. This picture is shot in the artificial light so it's not 100% color accurate but the swatches are. So you get 3,3 g for 23 kn in this line, which is cheap and the lipsticks are nice. 

Ovo je Wet n wild ruž u nijansi Just peachy. Slika je slikana pod umjetnim svjetlom tako da boja nije potpuno točna, ali zato na swatchevima je. Kod ovog ruža dobijete 3,3 g za 23 kn u ovoj liniji što je jeftino, a ruževi su baš fini.

wet n wild just peachy ruz za usne

Here is a swatch in the shade it's a nice peachy shade. It's similar to Essence Velvet rose lipcream but it's less pink and more orange than Velvet rose. It's a pigmented and lipstick of slightly thicker consistency. It's quite long lasting because of that and it's creamy and without shimmer. It's not a matte shade but it's not glossy either it's a balmy finish I'd say but much more opaque.

Ovo je swatch u sjeni i ovo je jedna zgodna kremasta peachy nijansa. Slična je Essence Velvet rose lipcreamu, ali je nešto manje roza i nešto više narančasta od Velvet rosea. Dobro je pigmentiran i ruž je nešto gušće teksture. Zbog takve teksture je i prilično dugotrajan, ali je kremast i nema nikakvog shimmera. Nije mat nijansa, ali nije nešto ni sjajna, rekla bi da ima finish kao balzam, ali je puno pokrivnija od balzama.

wet n wild megalast ruz za usne

And here it is in the sun :) It's not drying on my lips it doesn't gather in the creases too much. It's a great every day shade. I haven't tried rest of the shades in the range but I will because I liked this one :) Did you try these lipsticks? How do you like this one?

Ovo je nijansa na suncu :) Ne isušuje usne i ne skuplja se previše u naborima na usnama. Meni je ovo super svakodnevna nijansa, nisam probala ostale nijanse u ovoj liniji, ali imam namjeru jer mi se ovaj ruž svidio. :) Jeste li isprobali ove ruževe? Sviđa li vam se ovaj?

Sunday, February 9, 2014

Matching manicures: Valentine's day nails

I was getting lazy and had a lack of time with these matching manicures so I decided that today I must do something and the video if it is up later today great if it isn't you'll get it tomorrow. So Valentine's day is approaching so we took inspiration from that. 

Malo sam se ulijenila, a i falilo mi je vremena za ove matching manicure postove pa sam se odlučila da danas obavezno moram napraviti nešto, a onda video ako bude kasnije super, ako ne dobiti ćete ga sutra. Inspiracija nam je ovaj put bila Valentinovo koje nas čeka u petak.

manikura za valentinovo 2014

My first thought was, fuzzy hearts on all my nails, but some of them didn't turn out as I wanted them to, so I went for a mix and match type of manicure instead. On my thumb is Rimmel Urban purple, on my index and middle finger is Golden Rose Jolly Jewels 109 (swatch still pending XD) and on my ring and little finger as a base is Avon Pastel pink* stamped with Urban purple and covered with Essence flocking powder I'm velvety.

Prva pomisao su mi bila đemper srca na svim noktima, ali neki mi nisu ispali kao što sam htjela pa sam išla na neku kombinaciju umjesto toga. Na palcu je Rimmel Urban purple, na kažiprstu i srednjaku je Golden Rose Jolly Jewels 109 (swatch je još u pripremi XD) na prstenjaku i malom prstu je Avon Pastel pink* koji je pečatiran sa Urban purple i posut sa Essence flocking puderom I'm velvety.

barsunasto srce na noktu

And here is a close up of the heart, I must do a full flocking manicure to show you the powder (although they have just recently discontinued it, should I do it anyway?) Tell me what do you think about the manicure and as always look what the other girls did in the Inlikz below :)

I evo i srca malo pobliže, moram napraviti cijelu manikuru s ovim puderom da vam pokažem kako izgleda ( iako nedavno su ga povukli iz prodaje, želite li ga ipak vidjeti?) Recite mi što mislite o manikuri i kao i uvijek pogledajte što su druge cure napravile u Inlinkzima ispod :)

*PR Sample

Saturday, February 8, 2014

Catrice Toffee fairy

This one is already discontinued but I managed to find a piece and now I'm relentlessly using it every day so I thought why not show you a swatch. It's a blush and I swatched it as such but I exclusively wear it as a bronzer since the color on the cheeks doesn't do anything to me :)

Ovaj je proizvod nažalost već diskontinuiran, ali sam uspjela naći jednog i sad ga neumorno koristim svaki dan, pa sam pomislila da bi vam ipak mogla pokazati swatch. Ovo je rumenilo i tako sam ga swatchala, ali ga stalno nosim kao bronzer budući da boja na obrazima mi ne radi ništa posebno.

catrice rumenilo smedje

This is Catrice Toffee fairy blush. On the left is a picture in the shade, and on the right is in the sun. Left side is blended and the right side is more heavily applied. 

Ovo je Catrice Toffee Fairy rumenilo. Na lijevoj strani je slika u sjeni, a na desnoj na suncu. Na lijevoj strani svake slike je izblendan proizvod, a na desnoj je jače nanesen. 


Here it is on the cheeks in natural lightning, here is lightly applied all over my cheek. In the pan it looks shimmery but on the cheeks that converts into a light glow so you can use it as a bronzer or as a contour as well. It doesn't look orange on me but it's a nice shade of brown :) 

Evo ga i na obrazima na prirodnom svjetlu, na ovoj slici je lagano nanesen preko cijelog obraza. U ambalaži izgleda shimmerasto, ali na obrazima se to pretvori u lagani sjaj pa ga se može koristiti i kao bronzer i za konturiranje. Super mi je što ne izgleda narančasto na meni nego je lijepa nijansa smeđe :)


And here it is more heavily applied. Do you wear bronzers or contour your face? I've just recently got into the habit of doing that, before I always thought it would look too strange on my pale skin but now that I found this product I really like it. 

I ovdje je jače nanesen. Nosite li vi bronzere i konturirate li lice? Meni je tek nedavno prešlo u naviku jer sam se prije toga bojala da će čudno izgledati na mojoj svijetloj koži,  ali sad kad sam našla ovaj proizvod mi se jako sviđa.

Thursday, February 6, 2014

Vichy Teint ideal event kod Beauty&mess

Jučer je u Beauty&mess studiju Vichy predstavio novu liniju pudera pod imenom Teint Ideal. Sve je bilo u bijelo zlatnom ugođaju s naglaskom naravno na nove proizvode. 

vichy event za teint ideal pudere kod beauty&mess

Fotkama kao i uobičajeno s eventova nisam baš najzadovoljnija, ali bit će dio i u videu u nedjelju pa ćete i tamo moć povirit kako su izgledale stvari. 


Nakon par uvodnih riječi od Vesne i Martine novu liniju nam je predstavila Jelena Prša Šimko koja je product menađer u Vichyu. Teint Ideal linija se sastoji od četiri proizvoda, dva su tekuća pudera, jedan je za suhu kožu dok je drugi za normalnu i mješovitu. Ovaj drugi sam dobila na probu pa očekujte post kad ga dobro istestiram. Jedan je kompaktni puder ako želite lakše prekrivanje ili za matiranje i zadnji proizvod u liniji je bronzer. Nakon prezentacije smo mogli vidjet pudere i Vesnu i Martinu u akciji na dva modela. Te i sami pronjuškati po novitetima :D Taj dio mi je bio naravno najzanimljiviji :D Uz naravno makarone i druge slastice koje su bile osvježenje :D Taj dio vam neću pokazat jer znam da ništa ne bi vidjele od kolača, koga zanima ima sličica na instagramu.Evo i četvorke proizvoda, na lijevo Teint Ideal za suhu, na desno za normalnu i mješovitu. Tekući proizvodi imaju četiri nijanse od kojih sam probala prve dvije 15 i 25 i sve su toplog podtona i prilično žućkaste. Meni su za sad zimi sve nijanse pretamne osim možda 15 od kremastog pudera za suhu kožu, ali se nadam nositi 25 od tekućeg pudera ovo ljeto :) Ova dva proizvoda će se prodavati po cijeni od 163 kn u svim Vichy ljekarnama. 


Ovo su pakiranja kompaktnog i bronzera. Kompaktni puder dolazi u dvije nijanse a bronzer samo u jednoj. Ova dva proizvoda će se prodavati po cijeni od 193 kn u određenom broju ljekarni.

vichy event u beautyandmess

Zanemarite malo moje odsjaje ^_^ , ali lijevo je kompaktni puder, a desno bronzer koji dolazi s četkicom. Bronzer iako je samo jedna nijansa mislim da dobro odgovara nama svijetlima jer je prilicno nježna nijansa. Budući da ova linija želi dati blistavost koži ovaj bronzer nije mat već ima shimmera.  Hvala curama i Vichy timu na pozivu i gostoprimstvu :D

Monday, February 3, 2014

Random Dubrovnik pictures post

It's been a while since I've done a post just with some random pictures so here you go today. Tell me which one is your favorite? 

kameni oluk

Stone arch

plavo nebo bijeli oblaci

A little cloudy

kip manira drzica

Marin Držić

zalazak s gradca

Brightness from afar

zalazak iza petke

Sunset behind Petka

kroz prsten

Through the circle