Tuesday, December 31, 2013

Avon Golden Vision

You've already seen a peek of this one in my Santa hats manicure but I wanted to show you a full proper swatch and when better than in this holiday season. I am considering using it for my New year's eve manicure, but we'll see about that :) 

Već ste vidjeli malo od ovog laka u ovoj manikuri, ali sam vam htjela pokazati i pravi čitavi swatch ovog laka, a kad bolje nego u ovoj prazničnoj sezoni. Čak razmišljam da ga nosim kao manikuru na staru godinu, ali to ću još vidjeti :)

avon nailwear pro+ lak za nokte golden vision

This is Avon Golden vision and it's a soft gold with silver shimmer that gets covered by the gold. I like it that it's not to yellow ( I like yellow gold too but sometimes I want something more subtle). Again as with the rest of the Nailwear pro+ line you get 12 mL for currently in campaign C01 it's 29 kn.

Ovo je Avon Golden vision i ovo je jedna nježnija zlatna sa srebrnim shimmerom, ali je on pokriven sa zlatnim. Sviđa mi se što nije prežuta ( volim i zlatno žutu, ali ponekad želim nešto suptilnije). Kao i kod ostatka Nailwear pro+ linije dobijete 12 mL za u trenutnoj kampanji C01 29kn. 

avon zlatni lak za nokte

This is two coats without top coat in the shade. I bet this would look great mattified but I still haven't tried. It applies really well, dries fast and lasts pretty long on me. 

Ovo su dva sloja bez top coata u sjeni. Mislim da bi ovaj super izgledao matiran, ali zasad nisam još probala. Lijepo se nanosi, brzo se suši i prilično dugo traje na meni. 

avon golden vision lak za nokte

And this is in the sun. It's sparkly and nice in both the sun and artificial lightning. This shade is not transparent as some foils sometimes are and it doesn't show visible nail line. This is the shade I wore a lot of times already and I'm sure I'll wear it a lot in the future. How do you like it? Rest of the Avon swatches until today are: Midnight green and Mandarin magic

Ovo je na suncu. Lijepo se presijava i na suncu i na umjetnom svjetlu. Ova nijansa nije prozirna kao poneki "folija" lakovi. Ovo je nijansa koju sam do sad dosta puta odlučila stavit i za koju znam da ću je još puno noasiti. Kako se vama sviđa? Ostali Avon swatchevi do sada su  Midnight green i Mandarin magic

Disclaimer: I did not buy this product, it was sent to me by Avon Hrvatska for review. Every opinion stated in this post is honest and my own.
Proizvod mi je ustupljen od strane Avona Hrvatska za recenziju. Svako mišljenje izrečeno u ovom postu je iskreno i samo moje. 

Sunday, December 29, 2013

Project 365: Day 357-363

Here it is week 52 and only two days left until New year and the end of this project. I will write another post on Tuesday or Sunday with the final two pictures and the decision what will I do with this series in 2014. Maybe it will continue in one form or another, or I will be taking a break, we'll see :) 

umjetno cvijece

Day 357. Fake flowers

make up look za badnjak

Day 358. Christmas eve look with Golden Rose 86

bozicni make up look

Day 359. Christmas look+Ruby Pumps as JosipaGG requested

dubrovacki vodopadi

Day 360. "Waterfalls" of Dubrovnik

svijetleci grm

Day 361. Faerie light shrub

bozicno drvo 3

Day 362. Another Christmas tree, this one had some crazy lights dancing 

salica kave

Day 363. A cup of coffee in my new favorite cup :D

Saturday, December 28, 2013

Golden Rose lipstick 86

Time for another lipstick swatch, a look with this one will be in this weeks project 365 post :) But until then here is a swatch. 

Vrijeme je za još jedan swatch ruža za usne, look sa njim će biti objavljen u ovotjednom projekt 365 postu :) Do tada evo vam swatcha.

golden rose ruz 86


This is Golden Rose 86, it's from their basic line, it comes in black plastic packaging, not the most sturdy but it looks nice. It's a dark red/berry color with a slight shimmer in it, which makes it look a lot shinier and a little wet on the lips.

Ovo je Golden Rose 86, iz njihove osnovne linije, dolazi u crnom plastičnom pakiranju, nije najčvršće, ali izgleda lijepo. Ovo je tamnija crvena koja baca  na boju malina pomalo, a u sebi ima lagani shimmer, koji baš daje sjaj boji i mokar izgled usnama.

golden rose berry ruz 86 nijansa

Here is a shot in the shade,  I love how it looks in the shade, so shiny and nice. It stands out on the face. With this lipstick you get 4,2 g for 25 kn, I got mine 50 % off because it had a little bit on top missing, but I say score to pay 12,50 kn for almost whole lipstick like this :) 

Ovo je slika u sjeni i meni se baš sviđa kako izgleda u sjeni, baš sjajno  i lijepo. Ovaj ruž na usnama sigurno neće proći nezamijećeno. Kod ovih ruževa dobijete 4,2 g za 25 kn, ja sam mog kupila uz 50 % popusta jer mu je falio dio na vrhu, ali mi je bio dobitak platiti 12,50 kn za ovakav ruž koji je skoro bio čitav :)

golden rose crveni ruz za usne

And a shot in the sun. I like the texture of this lipstick, it glides on really nicely, doesn't dry out my lips, doesn't accentuate dry areas, stays on nicely. It's a really good cheap lipstick, wearable all year round but especially nice now in the holiday time. Check back tomorrow to see a look I wore with it, until than have a nice weekend :) 

I slika na suncu. Moram reći da mi se i tekstura ovog ruža sviđa, lijepo klizi po usnama, ne isušuje ih, ne ističe suha područja i lijepo traje na usnama. Ovo je jako dobar i jeftin ruž koji je vrlo nosiv cijele godine, ali se meni posebno sviđa u ovo praznično vrijeme. Vratite se sutra ako želite vidjet cijeli look u kojem sam ga nosila, do tad uživajte u vikendu :)

Wednesday, December 25, 2013

Merry Christmas + a nail polish


Hello everyone I hope you are having a wonderful Christmas and enjoying yourselves with your families. I just wanted to pop in and say hello and show you my choice of color for Christmas Eve and part of today and of course for later I'll be putting on Ruby Pumps like most nail polish lovers in the world :D

Zdravo :D Nadam se da vam Božić prolaz lijepo i da uživate sa svojim obiteljima. Ja sam samo vas došla pozdravit i pokazat vam lak koji sam nosila na Badnjak i danas, naravno kasnije ću nositi Ruby pumps kao većna lakoholičarki :D

essence plavi lak za nokte

And this is it the most Christmas blue I have, it's Essence The boy next door two coats without top coat shot in the shade. Everything else about this shade is the same as rest of the regular range 8 mL, 13 kn, wider round cut brush. Nice consistency, can drip sometimes but overall nice application. 

Ovo je baš najbožićnija plava koju imam, Essence The boy next door, ovo su dva sloja bez top coata u sjeni. Kod ove nijanse sve je isto kao i kod ostatka ove linije 8 mL, 13 kn,šira ovalno rezana četkica. Dobra konzistencija iako nekad zna kapati, ali se lijepo nanosi. 

essence plavi bozicni nokti

And this one is in the sunshine. Lasting time is not the best it chips on me the next day which is not nice, but for this color I forgive it :) So go back to your cookies and chilling out, celebrate with your family and wish them a happy and merry Christmas from me :) 

I ova je na suncu. Trajnost mu nije jača strana, chippao mi se idući dan, što nije lijepo, al ovakvim bojama uvijek opraštam :) A sad se vratite kolačima i odmaranju, proslavite s obitelji i poželite im sretan Božić i od mene :)

Sunday, December 22, 2013

Project 365: Day 350-356

Week 51 only a little bit left and now I realized that back in September I didn't see that I counted one day twice (with the same number), now I'm going back and replacing all the days with the right numbers XD I hate that this happened but at least all the pictures are here :) 

svijetla kao ukrasi

Day 350. Light decorations

jos jedno bozicno drvce

Day 351. Christmas tree :) 

spirala prema dolje

Day 352. Spiral down

vijenac od ukrasa za drvce

Day 353. Baubles wreath

u autobusu

Day 354. Bus bus

sunce

Day 355. Sunshine :D :D :D

elektricna svijeca

Day 356. Electric candle

Matching manicures: Santa hats

It's another Matching manicure Sunday and this week we decided to do a Christmas theme, to be more precise Santa hats and this is my try at them. They are not super neat but I think they are cute and I'm wearing them as a full manicure today :D 

Evo još jedne nedjelje gdje sparujemo manikure, ovaj put smo se odlučile za Božićnu tematiku, točnije kapice Djeda Mraza i ovo je moj pokušaj. Nisu super uredne, ali meni su slatke i danas ih nosim kao čitavu manikuru :D

božićne kapice manikura

Here are my hats :) I used Avon Golden vision* as a base, Essence Back to the 50's for the hat and on top of it Smart girls get more 109 red glitter and for the white part Golden Rose Milky way

Evo mojih kapica koristila sam Avon Golden vision* kao bazu, Essence Back to the 50's za kapu i preko njega Smart girls get more 109  crveni glitter i za bijeli dio  Golden Rose Milky way

christmas santa hats on nails

And here is a sunny picture so you can try and see the glitter. So if Santa loses a hat this Christmas I invite him to come and pick one of these up, if he wants to leave some presents I can't say that I would mind ^_^ How do you like my hats? You can see what the other girls did in the Inlinkz below :)

I ovdje je slika na suncu da možete probati vidjeti glitter. Ako Djed Mraz izgubi svoju kapicu ovog Božića nek slobodno dođe uzeti jednu od ovih, ako želi ostaviti neke poklone ne mogu reći da bi se bunila ^_^ Kako vam se sviđaju moje kapice? Možete vidjeti što su ostale cure napravile u Inlinkzima ispod :)

*PR sample

Friday, December 20, 2013

So wanna get lost?

Another of the nail polishes that Persa got me was this Essence Let's get lost, wonderful blue creme. This one is still available, yay for that :D 

Još jedan od lakova koje sam dobila od Perse je i ovaj Essence Let's get lost, koji je divna kremasta plava. I ovaj se još uvijek može kupiti yay za to :D

nokti 2013 plava

This is two coat without top coat in the shade. With Essence colour and go line you get 8 mL for 13 kn which is really cheap and there are some awesome shades like this one. Consistency is nice, it has a wide rounded brush which helps with easier application. This shade is really pigmented, but it couldn't be a one coater, but covers perfectly in two coats and dries quickly.

Ovo su dva sloja bez top coata u sjeni. Kod ove Colour and go linije dobijete 8 mL za 13 kn što je stvarno jeftino i ima sjajnih nijansi poput ove. Konzistencija je dobra, imaju široku zaobljenu četkicu koja pomažeza lakšu aplikaciju. Ova nijansa je stvarno pigmentirana, ali ipak se ne nanosi u samo jednom sloju, ali će dva biti dovoljna i brzo se suši.

lets get lost lak za nokte

This is the same but in the sun, be careful colors like this tend to stain, this one didn't but I did use base coat. There is nothing else to tell, pictures tell everything. So on a scale of 1 to perfect how do you like this shade? :D

Ovo je isto samo na suncu. Pripazite s ovakvim nijansama jer stainaju, ova nije ostavila tragove kod mene, ali sam koristila base coat. Nema se što više za reći, slike kažu sve. Na ljestvici od jedan do savršen koliko vam se sviđa ova nijansa? :D

Wednesday, December 18, 2013

Essence Silky touch blush Adorable

Update July 2014. they changed the formulation of this blush and the new version isn't so pigmented and look for newer swatches these are not accurate anymore :(

Ispravak srpanj 2014. promijenili su formulaciju ovoj nijansi rumenila i nova verzija nije toliko pigmentirana, potražite novije swatcheve jer ovi više nisu točni :(

I've been planning this post for a year if not more, but finally it's here. If you need a subtle everyday blush that you can just apply and not be afraid of overdoing it an looking like a clown just keep on reading. 

Ovaj post planiram već godinu dana, ako ne i više, ali eto konačno je ovdje. Ako vam treba suptilno svakodnevno rumenilo koje možete samo staviti bez straha da ćete pretjerati i završiti kao klaun samo nastavite s čitanjem.

essence adorable rumenilo

This is Essence Adorable and this is an old picture in the sun, now I've already hit the pan :) This is the part of Silky touch line of blushes and you get 5 g of blush for if I remember correctly somewhere around 22 kn. 

Ovo je Essence Adorable i ovo je stara slika na suncu, sad sam već dotaknula dno ambalaže na rumenilu :) Ovo je dio Silky touch linije rumenila i dobijete 5 g za ako me sjećanje dobro služi negdje oko 22 kn.

essence swatch rumenila silkz touch blush

Here are the swatches, left is in the shade and right is in the sun. On the individual pictures the swatch on the left is blended and on the right is heavily applied but as you can see it's so light that there is not much difference between them. I would say you can't get overboard with this blush. The only problem with this shade is that on darker complexions it will be invisible or look too light. 

Evo swatcheva, na lijevoj strani u hladu, na desnoj na suncu. Na pojedinačnim slikama na lijevoj strani je izbledano rumenilo, a na desnoj intenzivniji nanos, ali kako vidite ovo rumenilo je toliko lagano da se ne vidi neka razlika među njima. Rekla bih kako se s ovim rumenilom ne može pretjerat. Jedini problem s ovakvom nijansom je da na osobama tamnije puti će biti neprimjetna ili će izgledati presvijetlo. 

adorable lagana aplikacija rumenila

This is how it looks on my cheek, this first picture is light application. The blush is soft and easily blended,  it's a soft light pink with small shimmery golden particles, nothing to visible or in your face but it gives a fresh look, so it's not a matte blush.

I ovdje je kako izgleda na meni, prva slika je lagana aplikacija. Rumenilo je mekano i lako se blenda, ovo je nježna ružićasta sa malim zlatnim shimmerom, ali ništa što je vidljivo na licu, nego se samo primjeti jedan svježi izgled, tako da ovo nije mat rumenilo.

adorable intenzivniji nanos

And this one is heavier application. Since the color is so light it doesn't last too long, since if it fades a little it's not visible that much anymore, but of you have a good base and don't touch your face it will last a few hours for sure. I still haven't bought any of the other shades from this line but I'm planning on it, but for now I have enough blushes :) What do you think about Adorable, do you maybe have one of the Silky touch blushes? 

I ovdje je intenzivnija aplikacija. Budući da je ovo tako svijetla boja, ne traje jako dugo jer čim malo izblijedi ne vidi se više toliko, ali ako imate dobru bazu i ne dirate često lice potraje i nekoliko sati. Nisam još probala nijednu od ostalih nijansi i ove linije, ali imam i to u planu. Doduše ne još jer zasad imam dovoljno rumenila :) Što mislite o Adorable rumenilu, imate li vi možda neko od Silky touch rumenila?

Tuesday, December 17, 2013

Purple reign, reign over me

It's late and I'll be quick so I can post this today :) It's another nail polish swatch and as you can tell from the title it's purple.

Kasno je pa ću biti brza da mobu ovo objaviti još danas :) Ovo je još jedan swatch laka za nokte i kao što možete pretpostavit po naslovu riječ je o ljubičastoj.

catrice ljubicasti lak za nokte

This is Catrice Purple reign, two coats without top coat shot in the shade. It's a medium purple with blue shimmer in it. It's quite a nice color and I like to wear it. With Catrice nail polishes you get 10 mL for 22 kn. The brush is wider and rounded but with this batch they are not all cut properly I hope they will fix that in the future. 

Ovo je Catrice Purple reign, dva sloja bez top coata slikano u sjeni. Ovo je srednja ljubičasta s plavim shimmerom. Meni se sviđa boja i bolim je nositi. S ovim Catrice lakovima dobijete 10 mL za 22 kn. Četkica je nešto šira i zaobljena, kod ove serije nisu sve četkice dobro odrezane, tako da se nadam da će to ispraviti u budućnosti.

ljubicasti lak za nokte catrice

And this is the picture in the sunshine. Consistency of the nail polish is ok, it could be better, as you can see on my thumb, there are sometimes bald spots with this shade. But it dries quite quickly and it lasts well on me so I don't mind a little bit of work to make it look decent :) Good night or good morning depending on when are you reading this ;)

I ovo je slika na suncu. Konzistencija laka je uredu, mogla bi biti i bolja, kao što vidite na palcu ponekad ima praznina u laku kod ove nijanse. Suši se prilično brzo i na meni dobro traje, pa mi ne smeta se malo potruditi da pristojno izgleda :) Laku noć ili dobro jutro ovisno kad ovo čitate ;)

Sunday, December 15, 2013

Project 365: Day 343-349

Don't you think I forgot about this, kind of late, but still it's Sunday, week 50 :D my god only two and a half weeks left :O

fontana s plavim svjetlima

Day 343. Follow the path

john green greska je u nasim zvijezdama

Day 344. Currently reading

smaug torta

Day 345. Smaug cake by Darko and Charmpam

zvijezda i svijece

Day 346. Star

svjetlo u magli

Day 347. Light in a fog

bozicne dekoracije

Day 348. Christmas track

razna kozmetika

Day 349. Packing, packing...

Matching manicures: Nimbus

This is what I'm selling as nimbus manicure even though I know it isn't true to the original ( I still have to work to achieve the original look it would be better if I had pure acetone though). But I hope you enjoy it none the less :) This manicure was invented by The nailasaurus and she has a tutorial on it on her blog. 

Ovo je ono što prodajem pod nimbus manikuru iako znam da nije vjerna originalu (još mi treba vremena da poradim na tome, a i bilo bi bolje da imam čisti aceton). Ali svjedno se nadam da će vam se svidjeti. :) Ovu manikuru je smislila The nailasaurus i ako želite ovo izraditi na njenoj stranici ima tutorial u slikama.


Both pictures are in artificial light. I know here should have been a light color on top but I quite like it like this :) Nail polishes used as a base Golden Rose Milky way and on top Essence Electric blue and Ultimate pink, Flormar 417 and Rimmel Urban purple

Obje slike su na umjetnom svjetlu i znam da je ovdje trebala ići još svjetlija boja preko svega, ali moram priznat sviđa mi se i ovako :) Ovdje sam koristila kao bazu Golden Rose Milky way, a preko toga Essence Electric blue i Ultimate pinkFlormar 417 i Rimmel Urban purple.

 crno crveno narancasti nimbus

And this is my first try, much blurrier and maybe truer to the original, I wore it for a day but I think I can do better. This post is short and sweet I hope because I lack some time. Polishes used are Essence Watch out as a base and on top Back to the 50's and Catrice Back to black. And in the Inlinkz are rest of the girls with their manicures :)

Ovo je bio prvi pokušaj, puno zamućenije i možda vjernije originalu, nosila sam je jedan dan, ali mislim da mi može i bolje ispasti. Ovaj post je kratak i sladak (nadam se ) jer mi pomalo vremena fali, a i dobit ćete još jedan post danas. Lakovi koje sam koristila su slijedeći Essence Watch out kao bazu i preko Back to the 50's i Catrice Back to black. U Inlinkzima možete naći što su ostale cure napravile

Friday, December 13, 2013

Avon Midnight green

Let's get back to swatches after a fiery few days :) You probably know I'm not much of a green lover, but this one today is acceptable and I think for those who like to wear green it might be a great choice for Christmas holiday season. 

Nakon par vatrenih dana, vratimo se swatchevima :) Kao što mođda već znate nisam ljubitelj zelene, ali ova koju ću vam danas pokazati je među prihvatljivima i mislim da će onima koji vole nositi zelenu bit sjajan izbor za ovu Božićnu sezonu.
avon lak za nokte

This is Avon Midnight green and this picture is shot in the artificial lightning. 

Ovo je Avon Midnight green i slika je slikana na umjetnom svjetlu.

zeleni avon lak za nokte

This is the more interesting stuff, two coats of Midnight green without top coat shot in the shade. You get 12 mL currently for only 15 kn which is I think a great deal. This shade at least on me lasts an average time but since it is a darker color tipwear might be visible quicker than on the neutral ones. Drying time is if I remember well quite quick. 

Evo nas kod zanimljivijih slika, na slici su dva sloja Midnight green-a bez top coata i slikano u sjeni. Kod ovog laka dobit ćete 12 mL trenutno za 15 kn, što je super cijena. Trajanje ovog laka je na meni prosječno, ali kako je tamnija boja više se primjeti kad se lak izliže nego kod neutralnijih nijansi. Ako se dobro sjećam i prilično se brzo suši.

avon ponocno zelena

And this is the picture in the sun. Application and brush are standard, there might be some bald spots if you are to slow and push too hard, but usually there are no problems. What do you think about this dark green? I think I will wear it even though green is not my color. In case you missed it here is the swatch of Mandarin magic.

I ovo je slika na suncu. Nanošenje i četkica ovog laka su standardni, ponekad može biti praznina ako presporo lakirate ili prejako pritisnete četkicu, ali uobičajeno nema problema. Što mislite o ovoj tamno zelenoj? Ja mislim da ću je ipak nositi unatoč tome što ne volim zelenu. Ukoliko ste promašili ovdje je prvi swatch  narančasti Mandarin magic

Disclaimer: I did not buy this product, it was sent to me by Avon Hrvatska for review. Every opinion stated in this post is honest and my own.
Proizvod mi je ustupljen od strane Avona Hrvatska za recenziju. Svako mišljenje izrečeno u ovom postu je iskreno i samo moje. 

Thursday, December 12, 2013

Fire make up/Thoughts about The Desolation of Smaug

 Yesterday I promised if I did something special that I would show you my make up and well I do consider this special because I've never done this look. And of course again it was fire inspired, I had to match my look to my nails. Again you be the judge of how successful I was :)

Jučer sam vam obećala ako budem radila nešto specijalno da ću vam pokazati make up danas, pa eto mislim da je ovo dovoljno posebno jer nikad nisam radila ovakav look. Naravno opet je inspiracija bila vatra jer sam morala iskombinirat make up sa noktima. Opet puštam vas da presudite koliko je bilo uspješno :)

vatra na ocima

Unfortunately all of the pictures are in the artificial light, but it was eight o'clock at night when I started doing it :) First a close up of the eyes, I thought gold, bronze, red and black would fit perfectly to the theme of fire.

Nažalost sve slike su na umjetnom svjetlu, ali sam tek u osam navečer krenula sa šminkanjem :) Prve slike su oko izbliza, ideja je bila da zlatna, brončana, crvena i crna će se idealno uklopiti u tematiku vatre.

zmajski make up lok

Here is how it looked with my eye closed, I put some dark gold into the inner corner of the eye, bronze in the middle and on the outer corner some black and a black eyeliner to make my lashes look fuller. Also I put some black under my eye. And on top of black I blended some red eyeshadow, in this picture it looks really similar to the bronze one but it wasn't the same one. Gold and bronze are from Beauty UK palette in Amazon, red and black are from Essence Style victim palette from I love Berlin collection, also gel eyeliner is Essence and mascara is a mix from Essence Get big lashes waterproof version and Beauty UK define fx mascara.

Ovo je kako je izgledalo sa zatvorenim okom, stavila sam malo tamnozlatne u unutarnji kut oka, brončanu na sredinu i crnu u vanjski kut i ispod oka , te malo crnog gel linera da trepavice izgledaju punije. Na dijelu iznad crne sam izblendala malo crvenog sjenila, na slici izgleda slično kao ovo brončano sjenilo, ali se uživo vidjela razlika. Zlatno i brončano sjenilo su iz Beauty UK palete Amazon, crna i crvena su iz Essence palete Style victim koja je bila dio I love Berlin kolekcije. Gel eyeliner je isto Essence, a maskara je miješano Essence Get big lashes vodootporna verzija i  Beauty UK define fx.

vatreni make up look

And this is the full look. I like it here that you can see all of the colors I used even though I have hooded eyes :) On the cheeks I used red blush it was Renesmee red from Essence Twilight Breaking dawn collection. As a foundation I used Catrice All matt plus in the shade Light beige, on the eyebrows Catrice Date with Ashton pencil, Catrice camouflage cream Ivory for under the eyes and some spots, Essence Fix and matte translucent powder to set everything. On the lips was Look by BIPA lip pencil in Fire and on top Alverde lipstick Leucht-turm.

I evo i slika cijelog looka. Sviđa mi se što se mogu idjet sve boje koje sam koristila bez obzira na to što imam spuštene kapke :) Na obrazima sam koristila Renesmee red rumenilo iz Essence Twilight Breaking dawn kolekcije. Puder je Catrice All matt plus u nijansi Light beige, na obrvama je Catrice Date with Ashton olovka, Catrice Camouflage cream Ivory ispod očiju i na nekim mrljicama, sve sam fiksirala sa Essence Fix and matte translucent puderom. Na usnama je Look by BIPA lip pencil u nijansi Fire i preko je Alverde ruž u nijansi Leucht-turm.

topli make up look

And here is another one :)  I hope this one was fiery enough for you :) Tell me your opinion in the comments. Just a few words about the movie to those who want to read it, I expected a lot and that is probably the reason I was pretty much disappointed, Smaug was magnificent, Mirkwood was really well made, I loved Erebor, what I didn't like was so much messing with the plot and straying from the book, Tauriel story-line was completely unnecessary and silly to be honest. There were some great moments but those quickly got ruined by some of the stupid stuff :( Unexpected journey left me wanting more, DOS left me "oh god another one". It would be much better if only there were two movies, but now it's too late for that. I think this one dragged a bit and was slightly choppy. Are you going to watch Desolation of Smaug, please let me know what you think about it :D 

I evo još jedna :) Nadam se da je ovo bilo dovoljno vatreno za vas :) Recite mi što mislite u komentarima. A sad još par riječi o filmu za one koji žele pročitat. Ja sam osobno očekivala puno više i to je vjerojatno razlog zašto sam prilično razočarana, Smaug je bio veličanstven, Mirkwood je sjajno izrađen, Erebor je divan, ali ono što mi se nije svidjelo je odmak od priče i knjige, priča s Tauriel je bila potpuno nepotrebna i meni blesava. Bilo je sjajnih trenutaka, ali su mi oni brzo uništeni nekim glupostima :( Neočekivano putovanje me ostavilo u želji za još više, a Smaugova pustoš "o ne ima još jedan". Bilo bi bolje da su ostali na dva filma, ali sad je prekasno za to, ovaj se malo vukao i bio je isprekidan na trenutke. Idete li vi gledat Smaugovu pustoš, ako idete svakako mi javite što vi mislite o filmu :D

Wednesday, December 11, 2013

Fire manicure/ Smaug inspired

Chu-chu! Nail art train seems to be going over here :D This manicure I shamelessly ripped off from Nail crazy who is a master at doing fire manicures (she has at least four versions :D). I followed her tutorial and this is my first try at doing the fire manicure. 

Ču-ču! Izgleda da se ovaj nail art vlakić kod mene fino pokrenuo :D Ovu manikuru sam besramno maznula od Nail crazy koja je već majstor ovakvih manikura (ima bar četiri verzije ove manikure na blogu :D). Slijedila sam njezin tutorial i ovo je moj prvi pokušaj izrade vatrene manikure.

vatrena manikura, hobit, smaugova pustos

Why today, well The Hobbit of course, you might remember my excitement, manicure and make up from last year, well this year is no different. In honor to my favorite dragon Smaug I decided to bring a little fire with me to the projection :D

Zašto baš danas? Pa zbog Hobbita naravno, možda se sjećate uzbuđenja, manikure i make upa od prošle godine. Naravno ove godine nije ništa drugačije. U čast mom omiljenom zmaju Smaugu odlučila sam ponijeti malo vatre sa sobom na projekciju :D

vatrena manikura

And here are the pictures, it didn't come out as awesome Nail crazy's did, but I'm quite satisfied for the first time, with some nails I'm more satisfied than the others but I will proudly wear this tonight :) 

I evo slike, nije ispala tako sjajna kao od Nail crazy, ali sam prilično zadovoljna za prvi pokušaj, neki nokti mi se više sviđaju od drugih, ali ću svejedno ovo ponosno nositi večeras :)

smaugova vatrica

And a sunny picture :) I used China Glaze Ruby pumps ( swatch still pending ^_^), Essence Grand-plie in black, Oriflame Passion red, Essence Watch out and Avon Lemon sugar* (swatch will be coming soon :)). This was fun and not so very time consuming to do, but fast drying top coat is a must because it ends up quite thick. I will be trying something like this again :) Are you going to The Hobbit? I'm so very excited I can't wait for tonight :D If I do something special with the make up you'll hear about that tomorrow :D 

I sunčana sličica :) Koristila sam China Glaze Ruby pumps ( swatch je još u nastanku ^_^), Essence Grand-plie in blackOriflame Passion redEssence Watch out i Avon Lemon sugar* (swatch uskoro :)). Ovo je bilo zabavno za izrađivanje i nije mi trebalo puno vremena, ali brzosušeći top coat je esencijalan jer manikura izađe malo deblja pa da se to sve lijepo posuši. Definitivno imam namjeru ovo pokušat još koji put :) Idete li vi na Hobita? Ja sam vrlo uzbuđena i ne mogu dočekati večeras :D Ako budem radila štogod posebno s make upom, to ćete onda vidjeti sutra :D

*PR Sample