Thursday, August 6, 2015

Bleach peach

 Finally a new shot of my nails if you wondered how they look like :) This is Maybelline Colorama 241 from the bleached neons collection. Great shade for the summer, to me it really looks like someone added a lot of white to the neon orange. 

Konačno i nova slika noktiju ako ste se zapitali kako sada izgledaju :) Ovo je Maybelline Colorama 241 iz bleaached neons kolekcije. Super nijasa za ljeto, meni baš izgleda kao da je netko dodao jako puno bijele nekoj neon narančastoj boji. 

maybelline 241 nail polish

It doesn't look bad on me but I think it looks better on deeper skin tones than mine. But that won't make me shy away from wearing it :D On both pictures there are two coats with top coat. You have to be careful with the application or you'll get bald spots or maybe need a third coat to even everything out. 

Ne izgleda loše na meni, ali mislim da izgleda bolje na tamnijoj puti od moje. Ali to me svejedno neće spriječiti da je nosim :D Na obje slike su dva sloja laka sa top coatom. Treba biti pažljv kod nanošenja ili nastanu ćelava ^_^ mjesta ili treba i treći sloj da se sve izjednači.

maybelline bleached neons lak za nokte

You get 7 mL of nail polish for around 15 kn. It stays on well but it isn't super long-lasting, but I'm not expecting that from a polish in this price range. Which is your go-to color for this summer? Do you like this bleached neon?

Dobije se 7 mL laka za oko 15 kn. Vrijeme trajanja mu je prilično dobro, ali ne traje nešto posebno dugo, al u ovom cjenovnom rangu to ni ne očekujem. Za kojom nijansom vi najviše posežete ovo ljete? Sviđa li vam se ovaj izbijeljeni neonac?

*PR Sample

Wednesday, July 15, 2015

Essie Sexy divide

It's been quite a long time since I've shown you any nail polish, and still this is an old picture, but I had it in my sketches so I said why not finally type it up and publish :) This is the last Essie currently in my collection and the only one you haven't seen. I've been circling their stand lately but still cannot commit to buying anything since really I don't need a new nail polish (even though there have been some new additions, but pssssst about that ;))

Prošlo je već dugo vremena otkad sam vam zadnji put pokazivala noktiće, ovo su isto stare slike, ali mi je post bio u skicama pa rekoh što ga ne natipkat i objavit :) Ovo je zadnji Essie u mojoj kolekciji i jedini kojeg do sad niste vidjeli. U zadnje vrijeme kružim oko njihovog štanda, ali još uvijek nisam zapela za kupovinu ičeg jer realno ne trebam novi lak za nokte (iako je bilo nekih novih pridošlica, ali šššššššh o tome ;))

Essie Sexy divide nail polish

This is Essie Sexy divide and it's a gorgeous rich dark purple. It has some small shimmer in, but nothing that would make it streaky it just gives depth to the color. Here on the pictures there are two coats in the shade without top coat.

Ovo je Essie Sexy divide i opisala bih ga kao prekrasnu bogatu tamnoljubičastu nijansu. Ima malo shimmera, ali ni blizu dovoljno da bi se pojavljivale one crtice, a daje krasnu dubinu boji. Na slikama su dva sloja bez top coata, a prva je u hladu.

Essie Sexy divide ljubicasti lak za nokte

And here is the same just in the sun. Essie has a wide rounded brush that I like to apply my nail polish. This shade lasts nicely on my nails which is important for such a dark color.You get 13,5 mL for around 75 kn, lately there have been some sales so maybe you can get it cheaper. Rest of the Essie related posts you can see by clicking here :) How do you like this color?

A duga je na suncu. Essie ima šiu zaobljenu četkicu kakve preferiram za nanošenje laka. Ova nijansa dobro traje na mojim noktima što mi je bitno kod ovako tamnih boja. Dobije se 13,5 mL za oko 75 kn, a u zadnje vrijeme ima popusta pa ga možete možda uhvatiti i za manje. Ostatak postova vezanih uz Essie možete vidjeti ako kliknete ovdje. Kako vam se sviđa ova boja?
*PR Sample

Monday, July 13, 2015

The good and the bad one #1

I thought for quite a long time about these 2 in 1 reviews :) These will be mostly my empties that I can't conjure up a whole review but I can say a few words about them and let you know how I found them. Let me know in the comments if you do or don't like this format. 

Već dugo vremena razmišljam o ovakvim 2 u 1 recenzijama :) Ovdje će većinom biti moji potrošeni proizvodi o kojima ne mogu pisat čitavu recenziju, ali mogu reći par riječi o njima i kako mi se sviđaju. Napištie mi u komentarima sviđa li vam se ovakav tip posta ili ne.

jedan dobar jedan los #1

First up are Balea Vitamin shampoo and Nivea refreshing wash gel, what do you think which one I really liked and which one disappointed me?

Prvi su Balea Vitamin šampon i Nivea refreshing wash gel, gel za pranje lica. Što mislite koji mi se baš svidio, a koji me razočarao?


Nivea's refreshing wash gel gel za lice

Nivea's refreshing wash gel was the product that I really liked, it goes hand to hand with my all time favorite Olay refreshing face wash. It's mild and not drying, it takes my make up quite well even waterproof mascara. It's between 35-40 kn for 150 mL depends on the store.

Nivea refreshing wash gel je bio proizvod koji mi se baš svidio, ravnopravan je u borbi s mojim favoritom svih vremena Olay refreshing face wash. Blag je i ne isušuje, dobro skida šminku uključujući vodootopornu maskaru. Za 35-40 kn se dobije 150 mL gela ovisno o trgovini u kojoj kupujete. 

Balea Vitaminski sampon

I bought this shampoo after a lot of good reviews and I really thought I would like it, unfortunately for me that wasn't the case. I felt it didn't clean my hair properly and I always had to use too much product and consequently more time to wash my hair and rinse it off. It  has 500 mL and it has a pleasant fruity scent. I can't remember the exact price but I believe it wasn't more than 20 kn. I hope this was helpful. Have you tried any of these two?

Kupila sam ovaj šampon nakon pročitanih jako puno dobrih recenzija i stvarno sam mislila da će mi se svidjeti, nažalost kod mene to nije bio slučaj. Nije mi dobro čistio kosu, pa sam uvijek morala potrošiti puno proizvoda i vremena za oprati kosu. Ima 500 mL i ugodan voćni miris. Ne mogu se sjetiti točne cijene, ali mislim da ne bi trebao biti preko 20 kn. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Jeste li isprobali ijedan od ova dva proizvoda?

Sunday, June 28, 2015

Essence Wish me a rose lipliner

I admit this pause is longer than I expected it. I took a break almost from all social media, there were just a few pictures here and there on Instagram but everything else was silence. I still haven't thought out everything I want to do with this blog and the direction it's going to go in but I want to keep posting until I decide what my next steps will be.

Priznajem ova pauza je dulja nego što sam očekivala. Uzela sam mali prekid od svih socijalnih mreža, stavila sam samo nekoliko slika tu i tamo na Instagram, al kod ostatka je bila tišina. Još uvijek nisam smislila što sve želim učiniti s blogom i u kojem ga smjeru odvesti, ali shvatih da želim nastaviti s postanjem dok ne odlučim koji će mi sljedeći korak biti.

Essence Wish me a rose lipliner

But onto the product itself, this is Essence Wish me a rose lipliner and for now the last in my lipliner collection, I need to try the new lip pencils from Essence but not yet :) Rest of the lipliners I swatch you can see on the following links In the nudeSoft berry and the rest of the lipliner pencils.

Ali hajmo mi na sam proizvod, ovo je Essence Wish me a rose olovka za usne i zasad je zadnja u mojoj kolekciji Essence liplinera, moram probati i njihove nove olovke za usne, ali zasad ne još. :) Swatcheve ostalih nijansi možete vidjeti na sljedećim linkovima In the nudeSoft berry i ostale lipliner olovke za usne.

Essence Wish me a rose roza olovka za usne

This is a light to medium pink shade, as well as the rest of the Essence lipliners it's nice and creamy, it's not drying on the lips and it can be worn under a lipstick or by itself. Lasting power is good, it will show of dryer parts of the lips so a good prep is needed as with the most lip pencils. What do you think of this shade? I really like it for everyday wear :)

Ovo je svijetla do srednje svijetla roza nijansa, kao i ostali Essence liplineri fina je i kremasta, ne isušuje usne, može se nositi ispod ruža, ali i samostalno. Trajnost joj je dobra, ističe malo suhe djelove usana tako da je dobra priprema potrebna kao i kod većine olovaka za usne. Što vi mislite o ovoj nijansi? Meni se baš sviđa za svakodnevno nošenje :)